Kuntoportaat ja ulkokuntosalilaitteet Allintien kalliolle/puistoon (ID #178)

Julkaistu 09.04.2021

EI JATKOON

Allintiellä (Kiuruntien ja Sipintien risteyksessä) on vähällä käytöllä oleva lasten leikkipuisto ja korkea kallio. Voisiko kalliolle rakentaa kuntoportaat ja puistoon ulkokuntosalilaitteet, niin puistolla olisi enemmän käyttöä kuntoilijoille.

IDEAN HYÖDYT

Asukkaiden kunto nousisi kohisten, kun voisi lenkillä juosta portaita ja tehdä selkäliikkeitä kuntosalilaitteilla.

VASTAUS:

Kiitos ideastasi ja osallistumisesta Kotkan kaupungin ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun. Valitettavasti ideasi ei edennyt jatkoon osallistuvassa budjetoinnissa. Kotkan kaupungin asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi ja arvioineet sen osallistuvan budjetoinnin arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit löytyvät täältä: Arviointikriteerit

Ideaa ei voida toteuttaa, koska ulkokuntosalilaitteiden kustannukset ylittävät osallistuvalle budjetoinnille varatun määrärahan (15 000 euroa/alue). Leikkipaikkoja ja ulkoliikuntapaikkoja ehdotettiin paljon ja saimme sitä kautta arvokasta tietoa kaupunkilaisten toiveista. Nämä toteutetaan kuitenkin suunnitelmallisesti huomioiden alueen kokonaispalvelut suhteutettuna alueen asukasmäärään. Tämän tyyppisissä palveluissa on myös paljon ylläpitokustannuksia, jotka tulee huomioida myös näiden rakentamispäätösten yhteydessä ja siksi päätökset vaativat laaja-alaista tarkastelua.

Kuntoportaita ehdotettiin useammassa ideassa ja otammekin siksi mietintään, voitaisiinko sellaiset toteuttaa jollain aikavälillä. Myös yksittäisten portaiden kustannukset ylittävät osallistuvan budjetoinnin rajan eikä niitä siksi tässä yhteydessä valitettavasti voida toteuttaa. Ehdotetut paikat laitetaan kuitenkin muistiin ja niihin palataan siinä yhteydessä, kun suunnittelu on ajankohtaista toisen budjetin yhteydessä.