Kouluihin Myyntiautomaatti (ID #150)

Julkaistu 09.04.2021

EI JATKOON 

Kouluihin hankitaan myyntiautomatti, jossa myydään purkkaa, pastilleja ja herkkuja sekä välipaloja.

IDEAN HYÖDYT

Ihmisillä olisi hauskempaa koulussa.

IDEAN JÄTTI: Leo Lappalainen

VASTAUS:

Kiitos ideastasi ja osallistumisesta Kotkan kaupungin ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun. Valitettavasti ideasi ei edennyt jatkoon osallistuvassa budjetoinnissa. Kotkan kaupungin asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi ja arvioineet sen osallistuvan budjetoinnin arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit löytyvät täältä: Arviointikriteerit

Ehdottajan toivoma hauskuus eli koulussa viihtyminen on tärkeä asia, ja sitä on hyvä pitää yllä eri tavoin. Automaatti toisi kuitenkin mukanaan enemmän haittoja kuin hyötyjä.

Oppilaiden koulupäivät ovat pääsääntöisesti sen verran lyhyitä, että koululounaasta saadaan tarvittava ravintomäärä terveellisessä muodossa. Poikkeustilanteista on sovittu erikseen koulun, oppilaiden ja oppilaiden huoltajien kanssa. Iltapäivätoiminnassa mukana oleville lapsille tarjotaan lisäksi erillinen välipala. Välipala-automaateista on aikoinaan luovuttu, koska osalle oppilaista ruokavalio painottui automaattitarjontaan, eikä kouluruoka enää maistunut.

Erilaisten herkkujen myyminen ja syöminen koulupäivän aikana ei myöskään tue opetussuunnitelman tavoitteita terveellisistä elämäntavoista. On huomattava, että Opetushallitus ja THL suosittelevat, että kouluissa ja oppilaitoksissa ei kouluaikana myydä säännöllisesti makeisia, virvoitusjuomia tai sokeroituja mehuja (https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/valipalat-koulussa)

Oppilaita ei kannusteta pitämään rahaa mukanaan koulussa, koska rahan tai muiden maksuvälineiden katoamisia koulupäivän aikana on erittäin vaikeaa selvittää. Näin halutaan välttyä myös muilta lieveilmiöiltä, kuten rahoilla pelaamiselta. Tieto siitä, että ainakaan ns. alakoulun oppilailla ei pääsääntöisesti ole rahaa tai maksukortteja koulussa, pitää yleensä pikkuvarkaat poissa koulujen tiloista. Myyntiautomaatit saattaisivat myös asettaa koulun oppilaat eriarvoiseen asemaan paitsi varallisuuden myös perheen rahankäyttötapojen osalta, mikä ei ole myöskään Unicefin lapsiystävällinen kunta -prosessin tasavertaisuusperiaatteen mukaista.