Hidasteet Kasilanpolulle (ID #134)

Julkaistu 01.04.2021

EI JATKOON 

Liikenne Kasilanpolulla Pihkoossa on välillä melko reipasta. Kevyenliikenteenväylään ei 15 000 eur riitä, mutta hidasteet tiessä vähentäisivät vauhtia kyllä.

IDEAN HYÖDYT

Lisäisi turvallisuutta tiellä, jota moni lapsi käyttää koulutienään sekä moni aikuinen sekä vanhus ulkoillessaan.

VASTAUS:

Kiitos ideastasi ja osallistumisesta Kotkan kaupungin ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun. Valitettavasti ideasi ei edennyt jatkoon osallistuvassa budjetoinnissa. Kotkan kaupungin asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi ja arvioineet sen osallistuvan budjetoinnin arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit löytyvät täältä: Arviointikriteerit

Liikenneturvallisuuden parantaminen kuuluu kaupungin normaaliin toimintaan, eikä siksi kuulu osallistuvan budjetoinnin piiriin. Liikenneturvallisuuteen liittyvät kehitysehdotukset voi antaa palautejärjestelmän kautta (https://www.kotka.fi/asioi-ja-osallistu/palaute/), ja niitä käsitellään säännöllisin väliajoin. Saimme osallistuvan budjetoinnin kautta arvokasta tietoa paikoista, joiden liikenneturvallisuutta toivotaan parannettavan. Kokoamme ja välitämme tiedot eteenpäin.