Ulkokuntosali (ID #22)

Julkaistu 10.03.2021

EI JATKOON

Jos oikein olen ymmärtänyt, niin Länsi-Kotkan alueelle oli suunniteltu ulkokuntosalilaitteita maisemointisuunnitelmassa . Tehtäisiin oma alue Larry Pounds -pienliikuntapaikan ympäristöön kunnon laitteilla (DAVIDIN ulkokuntosalilaitteet).

IDEAN HYÖDYT

Ihmisille terveyden edistämisen ja lihaskunnon ylläpitämisen helpottamiseksi ja pienentämään ikäihmisten kynnystä siirtyä käyttämään talviajaksi sisäkuntosaleja, sekä samalla pienentämään terveydenhoitokuluja ja pitämään ikääntyvät ihmiset pidempään toimintakuntoisina arkensa askareissa.

IDEAN JÄTTI: Pete Pulli

VASTAUS:

Kiitos ideastasi ja osallistumisesta Kotkan kaupungin ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun. Valitettavasti ideasi ei edennyt jatkoon osallistuvassa budjetoinnissa. Kotkan kaupungin asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi ja arvioineet sen osallistuvan budjetoinnin arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit löytyvät täältä: Arviointikriteerit

Ideaa ei voida toteuttaa, koska sen kustannukset ylittävät osallistuvalle budjetoinnille varatun määrärahan (15 000/alue). Ulkoliikuntapaikkoja ehdotettiin paljon ja saimme sitä kautta arvokasta tietoa kaupunkilaisten toiveista. Ulkoliikuntapaikat toteutetaan kuitenkin suunnitelmallisesti huomioiden alueen kokonaispalvelut suhteutettuna alueen asukasmäärään. Tämän tyyppisissä palveluissa on myös paljon ylläpitokustannuksia, jotka tulee huomioida myös näiden rakentamispäätösten yhteydessä ja siksi päätökset vaativat laaja-alaista tarkastelua.