Polkupyöräpolkuja (ID #85)

Julkaistu 30.03.2021

EI JATKOON 

Tehdään polkupyörille sopiva ajoreitti/polku Santalahden luontopolun yhteyteen sekä Karhuvuoren kuntoradalle.

IDEAN HYÖDYT

Ulkona liikkuminen parantaa kaikkien elämää.

VASTAUS:

Kiitos ideastasi Kotkan ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun! Kotkan kaupungin asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi ja arvioineet sen osallistuvan budjetoinnin arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit löytyvät täältä: Arviointikriteerit

Valitettavasti ideasi ei edennyt jatkoon osallistuvassa budjetoinnissa. Ideaa ei voida toteuttaa osana osallistuvaa budjetointia, sillä reittien suunnittelu ja toteutus on liian laaja kokonaisuus toteutettavaksi osallistuvan budjetoinnin puitteissa. Reittien suunnittelu ja toteutus edellyttää kokonaisvaltaisempaa suunnittelua ja laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Olemassa olevat Räskin, Santalahden ja Äijönvuoren reitit merkitty Kotkan pyöräilykarttaan.
Linkki pyöräilykarttaan:
https://www.kotka.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-ja-liikkuminen/kavely-ja-pyoraily/

Cursor Oy on tehnyt maastopyöräreittisuunnittelua Kotka-Hamina -alueella. Pääpaino on ollut nykyisen Petäjäpolun-Valkmusan sekä lentokentän alueilla. Reittejä ei ole kuitenkaan toteutettu. Yksityisille maille sijoitettavat reitit edellyttävät maanomistajan lupaa. Kotkassa maanomistus on paikoin pirstaleista, mikä hankaloittaa reittien toteuttamista.