Nuoriso Länsi-Kotka (ID #26)

Julkaistu 10.03.2021

EI JATKOON

Niin sanotun ”nuorisotalon” palautus alueelle. Esim. tyhjillään seisova talo/tms. Osa isommasta rakennuksesta, johon nuoriso kunnostaa itse tilat ja sisustuksen, heille itselleen vastuu myös toiminnasta ja ylläpidosta….jossa kuitenkin olisi kaupungin osalta vastuu-/yhteyshenkilö. Näin opetettaisiin nuoriso ottamaan vastuuta – kuten aikoinaan aloitettiin esim. Kotkan Mansikkalahden ja Katariinan puistojen grillipaikkojen rakentaminen: jos rikotaan, ei uusia tule ja kokeilu lopetetaan -periaatteella.

IDEAN HYÖDYT

Tulevat sukupolvet oppisivat vastuunottoa ja periaatteen, että jos haluan tekemistä/viihtyvyyttä, on jokaisen kannettava teoillaan jotain yhteiseen hyvään. Nuorisolle viihtyvyyttä ja järkevää tekemistä.

MAHDOLLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Tottakai on, nuoriso itse tekee talkootyötä ja tietysti ainakin alussa tarvitsisi aikuisten läsnäoloa, tukea. Asian voisi aloittaa jo siitä, että nuoret otettaisiin mukaan etsimään sponsoreita /eri tahoja mukaan hankkeeseen. Tietysti vaatisi myös kaupungilta tilan osoittamiseen ja antamiseen käyttöön.

IDEAN JÄTTI: Johanna Stoerkel

VASTAUS:

Kiitos ideastasi Kotkan ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun! Kotkan kaupungin asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi ja arvioineet sen osallistuvan budjetoinnin arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit löytyvät täältä: Arviointikriteerit

Valitettavasti ideasi ei edennyt jatkoon osallistuvassa budjetoinnissa. Ideaa ei voida toteuttaa, sillä idea synnyttää vuotuisia kustannuksia (tilavuokra, tilan ylläpitokustannukset) ja ohjaavan (nuoriso-ohjaaja) henkilöstön tarvetta. Näin ollen ne ylittävät osallistuvaan budjetointiin varatun määrärahan. Karhuvuoren koulun yhteydessä on nuorisotila ja toiminnan periaate on ottaa nuoret mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, antaa nuorille osallisuuden kokemus ja opettaa vastuunkatoa. Nuoret voivat lähteä myös omaehtoisen kansalaistoiminnan (nuorten toimintaryhmä) kautta toteuttamaan heille tärkeitä asioita. Nuorisotyön yksiköllä on käytössään matalan kynnyksen avustusmuotoja tähän tarkoitukseen.

Lisätietoja Pirjo Lehtinen, nuorisotoimenjohtaja p. 040 779 0162 pirjo.lehtinen@kotka.fi