Merkittyjä maastopyöräilyreittejä (ID #19)

Julkaistu 10.03.2021

EI JATKOON

Kotka MTB tuntee kaikki maastopyöräilyyn sopivat polut Kotkassa. Heidän tuntemustaan hyödyntäen tehdään merkittyjä maastopyöräilyreittejä Länsi-Kotkan metsiin ja kaupungin sivuille kartat niistä.

IDEAN HYÖDYT

Maastopyöräily on kasvattanut suosiota kaikissa ikäryhmissä. Kotkassa on paljon poljettavia metsäpolkuja, mutta niitä ei tiedetä eikä tunneta. Useimmat maastopyörän hankkineet haluaisivat laajentaa reittejä, mutta eivät uskalla lähteä tuntemattomaan metsään. Tämä reittien lisääminen lisää kuntalaisten monipuolista liikkumista luonnossa pyörää hyödyntäen. Kaunis Kotkan luonto tulee samalla tutuksi. Maastopyöräilyreitit ovat myös houkutin Kotkaan muuttamiseen. Tätä voi harrastaa yksin tai ryhmässä. Metsässä pyöräillessä ei tarvitse olla liikenteen seassa. Tämä on parasta mitä 15K eurolla saa aikaan Kotkan vetovoiman ja asukasviihtyvyyden lisäämiseksi.

MAHDOLLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Tähän en uskalla muiden puolesta sanoa mitään, mutta uskon että Kotkalaiset maastopyöräilijät (Kotka MTB) ja ehkä Random Bike voisivat olla mukana ainakin reittien kartoittamisessa. Miä en tunne reittejä, mutta tämän yhteisön ansiosta olen ”koukussa” lajiin. Reittejä voi tehdä muuallekin kuin Länsi-Kotkaan.

IDEAN JÄTTI: Mika Kääpä

VASTAUS:

Kiitos ideastasi Kotkan ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun! Valitettavasti ideasi ei edennyt jatkoon osallistuvassa budjetoinnissa. Kotkan kaupungin asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi ja arvioineet sen osallistuvan budjetoinnin arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit löytyvät täältä: Arviointikriteerit

Ideaa ei voida toteuttaa osana osallistuvaa budjetointia, sillä reittien suunnittelu ja toteutus on liian laaja kokonaisuus toteutettavaksi osallistuvan budjetoinnin puitteissa. Reittien suunnittelu ja toteutus edellyttää kokonaisvaltaisempaa suunnittelua ja laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Olemassa olevat Räskin, Santalahden ja Äijönvuoren reitit on merkitty Kotkan pyöräilykarttaan.
Linkki pyöräilykarttaan:

Kotkan ja Haminan pyöräilyreittejä

Cursor Oy on tehnyt maastopyöräreittisuunnittelua Kotka-Hamina -alueella. Pääpaino on ollut nykyisen Petäjäpolun-Valkmusan sekä lentokentän alueilla. Reittejä ei ole kuitenkaan toteutettu. Yksityisille maille sijoitettavat reitit edellyttävät maanomistajan lupaa. Kotkassa maanomistus on paikoin pirstaleista, mikä hankaloittaa reittien toteuttamista.