Kaislikoiden niitto (ID #40)

Julkaistu 10.03.2021

JATKOON

Ympäri oman asuinalueeni Mussalon rantoja on lähtökohtaisesti kapeita vesialueita, jotka ovat lähes tai kokonaan ummessa kaislikoiden takia. Kaikenlaisia vesikasveja pitää ja kannattaa niittää, jos niistä on haittaa veden luonnolliselle virtaukselle, maisemalle, liikkumiselle ja vesistön virkistyskäytölle. Niitosta hyötyy paitsi ihminen myös luonto, sillä umpeenkasvu köyhdyttää ekosysteemiä merkittävästi ja vesialue / kosteikko häviää kokonaan, jos ruovikon annetaan vapaasti levittäytyä. Hyvänä esimerkkinä tästä Mussalon ”laivaleikkipuiston” takana sijaitseva vesialue, jota uhkaa totaalinen umpeutuminen aivan lähivuosina. Vesireittiä ei pian enää ole.

IDEAN HYÖDYT

Kuten edellä on mainittu, niitosta hyötyy sekä lähiseudun asukkaat että ekosysteemi. Se lisää viihtyvyyttä ja alueen käyttömahdollisuutta. Mussalon ”laivaleikkikentän” takana on myös pieni uimaranta, jota voisi mahdollisesti hieman laajentaa, jos kaislikko ei alkaisi suoraan sen nykyiseltä rajalta. Myös vesilinnut eksyvät herkästi vilkkaalle uimapläntille poikasineen, kun liikkuvat kaislikkoa pitkin ja ainoa vapaa vesialue on juurikin uimakäytössä. Uivat lapset innostuvat sorsista ja poikasista liiankin kanssa ja sorsat sen sijaan pelästyvät.

MAHDOLLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Niittoon soveltuvia koneita ei yleensä ole yksityishenkilöillä, mutta käytön hallitsevia yksityishenkilöitä on. Lisäksi veneitä tarvitaan ja kuljettajia kalustoineen voisi löytyä helpostikin esim. moottoriveneseuran kautta.

VASTAUS:

Kiitos ideastasi ja osallistumisesta Kotkan kaupungin ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun.
Asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi, ja se etenee jatkojalostettavaksi. Ideaa käsitellään ja tarkennetaan Länsi-Kotkan verkkotyöpajassa, joka on maanantaina 10.5. klo 17-19 (Teams).