Pihkoon koulun urakoitsija valittu – rakentaminen alkaa keväällä

Julkaistu 12.01.2021

Pihkoon uuden koulun rakentaja on valittu. Kaupunkirakennelautakunta päätti valita tarjouskilpailun perusteella KVR-urakan urakoitsijaksi Rakennusurakointi S.Tikakoski Oy:n. Hankkeen kokonaishinta on runsaat 6,2 miljoonaa euroa. Rakentaminen käynnistyy keväällä 2021 ja koulu aloittaa uusissa tiloissa syyslukukaudella 2022.

Pihkoon koulun KVR-urakka toteutetaan uudisrakennuksena ja hirsirakenteisena tontille, josta vanha koulu on purettu pois vuoden 2020 aikana. Rakennuksessa tulee toimimaan kaksi esiopetuksen ryhmää sekä viisi perusopetuksen luokkaa vuosiluokilla 1-5. Oppilasmäärän on arvioitu olevan yhteensä 125.

Perusteluna alueen veto- ja pitovoima

Pihkoon koulun hankesuunnitelmassa kouluinvestointia perusteltiin alueen veto- ja pitovoiman kasvulla. Uusi koulu nähdään vetovoimatekijänä, joka saa jo nyt lapsiperhevaltaisen alueen suosion kasvamaan edelleen.
Toteuttamalla hanke hirsikouluna, uudisrakennus sopii Pihkoo-Pernoo-Jäppilä -alueen maaseutumaiseen maisemaan hyvin.

Hankesuunnitelmassa uudet tilat haluttiin suunnitella muuntojoustaviksi siten, että niiden muuttaminen toiseen käyttötarkoitukseen onnistuu mahdollisimman helposti.
Mikäli koulun oppilasmäärät vetovoimatekijöistä huolimatta tippuvat, tulee koulutilojen olla muutettavissa esimerkiksi varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Tällaiseen skenaarioon voidaan varautua valmistautumalla luopumaan jostakin tai joistakin varhaiskasvatuksen vanhemmista toimitiloista Länsi-Kotkan alueella. Tällainen järjestely uudistaisi toteutuessaan kaupungin rakennuskantaa sekä leikkaisi osaltaan vanhoihin rakennuksiin kertynyttä korjausvelkaa ja pienentäisi peruskorjauksiin sitoutuvia pääomia.