Kotka ottaa aikalisän Koivulan harvennus- ja hoitohakkuissa

Julkaistu 21.01.2021

Kotkan kaupunki aikoo ottaa aikalisän Koivulan alueen metsiin suunnitelluissa harvennus- ja hoitohakkuissa.

”Tulimme siihen tulokseen, että lopputuloksen kannalta on selkeämpi, että tälle keväälle suunnitellut laajemmat työt Koivulan taajamametsissä siirretään reilusti eteenpäin”, toteaa Kotkan kaupunginpuutarhuri Marko Pesu.

”Käymme läpi metsänhoidon yleisiä lähtökohtia siinä kuin muutakin toimintaa ja yksittäisten kohteiden tilanne eli otetaanko joltain tontinrajalta jokin kuusi pois vai säästetäänkö, on tasapainottelua maastonmuotojen, valo-, lumi- ja tuuliolosuhteiden, olemassa olevien ja jäljelle jäävien puiden ja kustannusten kanssa. Usein ne ovat suurpuuvaltaisia ja vähälajisia kuusikoita, joissa on eniten vaikeuksia sovittaa toimenpiteitä toisiinsa. On vain jäljellä erilaisia huonoja vaihtoehtoja”, Pesu perustelee.

”Koko ajan meillä on kuitenkin valmius toimia yksittäisten vaarallisten puiden osalta. Turvallisuudesta ei tingitä”, kaupunginpuutarhuri korostaa.

Hakkuiden lykkääntymisestä huolimatta kaupungissa vireillä olevaa lupaprosessia viedään eteenpäin kuntalaisilta saadun palautteen ja tarkentuvien suunnitelmien myötä.