Kymsote antaa neuvoja Vastaamon asiakkaina olleille potilailleen

Julkaistu 04.11.2020

Yksityinen Psykoterapiakeskus Vastaamo on joutunut tietomurron ja kiristyksen kohteeksi. Myös Vastaamon asiakkaat ovat saaneet kiristyssähköposteja. Keskusrikospoliisi tutkii tietomurtoa.

Tietomurto koskee ainakin ennen marraskuuta 2018, mahdollisesti myös marraskuun 2018 ja maaliskuun 2019 välillä Vastaamossa kirjattuja asiakastietoja. Tietomurto koskee Vastaamon asiakastietojärjestelmää. Kymsoten potilastietojärjestelmiin ei ole murtauduttu.
Kymsote ei lähetä uusia potilaita Vastaamoon ennen kuin Vastaamon tietojärjestelmien tietoturva on varmistettu.

Tietomurto koskee todennäköisesti niitä Kymsoten potilaita, jotka ovat olleet Vastaamossa asiakkaina 1.1.2016–31.3.2019 Carean, Kymenlaakson kuntien tai Kymsoten maksusitoumuksella. Tietomurto koskee myös niitä Vastaamon asiakkaita, jotka ovat hakeutuneet Vastaamon asiakkaiksi muiden toimijoiden kautta tai omatoimisesti edellä mainittuna ajankohtana.

Vastaamossa on ollut Kelan järjestämässä vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa ja Kelan tukemassa kuntoutuspsykoterapiassa asiakkaita, joilla on voinut olla samalla hoitosuhde em. organisaatioihin. Tietomurto koskee todennäköisesti myös heitä.

Lisäksi tietomurto voi koskea Vastaamossa asioineiden potilaiden huoltajien ja yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystietoja.

Jos haluat tarkastaa tietosi, jotka voivat olla tietomurron kohteena, tee rekisteritietojen tarkastuspyyntö Vastaamolle.
Vastaamo on yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin, joita tietomurto koskee.

Mistä apua?

Jos tilanne ahdistaa sinua, älä jää yksin. Voit ottaa yhteyttä omaan hoitavaan tahoosi tai kriisi- ja keskusteluapua tarjoaviin tahoihin

  • Jos tiedät tai epäilet, että tietosi ovat olleet tietomurron kohteena
  • Jos havaitset, että tietojasi on levitetty tai olet saanut tietomurtoon liittyvän kiristysviestin, tee rikosilmoitus. Älä vastaa kiristysviestiin tai maksa kiristäjälle. Keskusrikospoliisi on koonnut tiedotteeseensa toimintaohjeita.

Voit tehdä rikosilmoituksen sähköisesti poliisin verkkopalvelussa tai asioimalla poliisin toimipisteessä.

Suojaudu identiteettivarkaudelta ja petoksilta

1. Oma luottokielto -merkintä
Voit tehdä oma luottokielto -merkinnän Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n verkkosivujen kautta (maksullinen). Merkintä vähentää riskiä identiteettivarkauteen ja petoksiin, kun luotonhakijan henkilöllisyys varmistetaan tavanomaista tarkemmin.

2. Muuttosuojaus
Postin muuttosuojauksella (maksuton) voit estää henkilötiedoillasi tehtävät osoitteenmuutokset. Harkitse myös tietojen luovuttamisen kieltämistä. Lue lisää Postin ohjeesta Näin teet lomake-eston ja muuttosuojauksen.

3. Rekisteröintikielto
Voit ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle, että sinua ei saa merkitä yrityksen tai yhteisön vastuuhenkilöksi kaupparekisteriin ilman erillistä suostumustasi. Voit myös tarkistaa kaupparekisteriin merkityt roolisi Suomi.fi-palvelusta.

4. Tietojenluovutuskielto
Voit harkita myös tietojen luovuttamisen kieltämistä väestötietojärjestelmään Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla.
Lisää neuvoja ja ohjeita löydät Tietovuotoapu-sivustolta, Tietosuojavaltuutetun toimiston-sivuilta sekä Vastaamon-sivuilta.