Avoimen varhaiskasvatuksen sisätiloihin henkilörajoituksia

Julkaistu 09.10.2020

Kotkan kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen sisätiloissa yhtä aikaisesti oleskelevien henkilöiden määrää tullaan rajaamaan maanantaista 12.10. alkaen.

Henkilömäärän rajauksella halutaan turvata kaikkien tiloissa toimivien niin lasten kuin aikuisten turvallisuus.

Rajauksella noudatetaan Kotkan kaupungin ja Kymsoten antamaa ohjeistusta riittävän turvavälin ylläpitämiseksi.

Vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus suojamaskin käyttöön. Suojamaskeja on saatavilla Avoimen varhaiskasvatuksen yksiköissä.

Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota niin asiakkaiden kuin oman henkilöstön osalta.

Avoimeen varhaiskasvatukseen osallistutaan terveenä. Sairaana tai oireisena ei toimintaan voi osallistua.

Avoimen varhaiskasvatuksen toimipaikkojen henkilöiden yhtäaikainen määrä 12.10. alkaen, henkilömäärässä huomioidaan lasten ja aikuisten yhteinen lukumäärä:

  • Katariinan päiväkodin avoin varhaiskasvatus, henkilömäärä yhtäaikaisesti 20.
  • Raitin päiväkodin avoin varhaiskasvatus, henkilömäärä yhtäaikaisesti 15.
  • Velhon päiväkodin avoin varhaiskasvatus, henkilömäärä yhtäaikaisesti 15.

Tilannetta seurataan ja on mahdollista, että rajoituksia joudutaan kiristämään.