Kahdeksan miljoonaa tonnia tavaraa HaminaKotka sataman kautta tammi-kesäkuussa

Julkaistu 10.07.2020

HaminaKotka Satama Oy:n kautta kulki tammi-kesäkuussa yhteensä 7 798 988 tonnia
tavaraa, joka on 14,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Toukokuusta kesäkuuhun
vuosikertymän miinus väheni kuitenkin prosenttiyksikön verran. Kun lisäksi laskennallisesti
poistetaan viime vuonna päättyneen kaasuputkiliikenteen ja alkuvuoden metsäteollisuuden
lakkojen vaikutukset, on HaminaKotka sataman kokonaisliikenne viime vuoden
ennätystasolla. Myös konttiliikenne on taas varsin korkealla tasolla. Yksin kesäkuussa
satamassa käsiteltiin yhteensä 59 503 TEU-yksikköä.

Viennissä tammi-kesäkuussa tavaraa kulki 14,4 prosenttia vähemmän kuin vastaavana
ajanjaksona viime vuonna. Eniten laskivat pitkälti kaasuputkisidonnainen kappaletavara
(-80,0 %), paperi (-17,3 %), sellu (-11,6 %) ja sahatavara (-10,9 %). Nousussa olivat nestebulk
(+12,5 %) ja luokka muu tavara (+30,3 %).

Tuontikuljetukset vähenivät 13,9 prosenttia. Eniten laskua kertyi raakapuun (-25,6 %),
kappaletavaran (-24,7 %) ja kuivabulkin (-15,6 %) laivauksissa. Nousussa olivat nestebulk
(+7,0 %) ja luokka muu tavara (+4,4 %).

Tarkastelujaksolla transitoliikenne kasvoi 2,8 prosenttia.
Kotimaanliikenne sen sijaan laski 85,9 prosenttia.
Konttiliikenne väheni 13,2 prosenttia.