Pirjo Lehtinen on Kotkan uusi nuorisotoimenjohtaja

Julkaistu 15.06.2020

Pirjo LehtinenHelsinkiläinen yhteisöpedagogi Pirjo Lehtinen on valittu Kotkan kaupungin uudeksi nuorisotoimenjohtajaksi. Kaupunginhallitus päätti valinnasta 15.6.

Lehtinen työskentelee tällä hetkellä Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan nuorisotyöyksikössä Maunulan nuorisotyöyksikön toiminnanjohtajana.

Lehtinen (kuvassa) on suorittanut yhteisöpedagogin ylempi AMK -tutkinnon vuonna 2017. Työurallaan hän on toiminut Turun kaupungin palveluksessa vapaa-aikatoimialalla alueellisena nuorisosihteerinä vuosina 1990-1997, nuorten työpajayksikössä vuosina 1997-2000 sekä vastannut nuorisoleirialueista vuosina 2000-2004 ja vuosina 2007-2012.

Hän on toiminut myös vs. osastopäällikkönä vuosina 2004-2007 Resurssitoiminnan tulosalueella. Sen jälkeen hän työskenteli toiminnanjohtajana vuosina 2012-2018 tehtävänään kansalaistoiminnan tukeminen.

Kaupunginhallituksen mukaan Pirjo Lehtisellä on vahva kokemus kunnallisen nuorisotyön kehittämisestä, hallinnosta ja yksikön talouden vastaamisesta suuressa kunnassa.

Haastattelussa saadun käsityksen mukaan Lehtisellä on myös hakijoista paras kokemus ja ote nuorisotyön kehittämiseen. Lehtinen on lisäksi työtehtävissään vastannut järjestöyhteistyöstä Turussa (noin 100 järjestöä), mikä laajuudeltaan on ollut suurempaa kuin muilla hakijoilla.

Pihkoon koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin – hirsirakennuksen kilpailutus käynnistyy

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pihkoon koulun hankesuunnitelman vaihtoehdon 3 mukaisesti toteutettuna hirsirakenteisena. Hankkeen kilpailutuksen valmistelu voidaan käynnistää jo tämän kesän aikana.

Hankkeen jatkovalmistelussa pyydetään selvittämään, onko mediateekin rakentaminen tarpeellista, mikäli tulevaisuudessa jokaisella oppilaalla on henkilökohtaiset tietokoneet käytössä.

Hankesuunnitelmaehdotuksessa kouluinvestointia perustellaan alueen veto- ja pitovoiman kasvulla. Uusi koulu nähdään vetovoimatekijänä, joka saa jo nyt lapsiperhevaltaisen alueen suosion kasvamaan edelleen. Toteuttamalla hanke hirsikouluna, uudisrakennus sopisi hanketyöryhmän mukaan Pihkoo-Pernoo-Jäppilä -alueen maaseutumaiseen maisemaan hyvin.

Hankesuunnitelman mukaan uudet koulutilat tulee suunnitella muuntojoustaviksi siten, että niiden muuttaminen toiseen käyttötarkoitukseen onnistuu mahdollisimman helposti.
Mikäli koulun oppilasmäärät vetovoimatekijöistä huolimatta tippuvat, tulee koulutilojen olla muutettavissa esimerkiksi varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Tällaiseen skenaarioon voidaan varautua valmistautumalla luopumaan jostakin tai joistakin varhaiskasvatuksen vanhemmista toimitiloista Länsi-Kotkan alueella. Tällainen järjestely uudistaisi toteutuessaan kaupungin rakennuskantaa sekä leikkaisi osaltaan vanhoihin rakennuksiin kertynyttä korjausvelkaa ja pienentäisi peruskorjauksiin sitoutuvia pääomia.

Yhtenä perusteena vaihtoehto 3:lle voidaan pitää rakentamisen paikallisesti työllistävää vaikutusta, joka on hankesuunnitelmassa esitetyistä vaihtoehdoista suurin.

Pihkoon koulun urakoitsijan valinta ajoittuu tammikuuhun 2021 ja rakentaminen alkaa keväällä 2021. Rakennus olisi valmis syksyllä 2022. Vaihtoehdon 3 tavoitehinta-arvio on 6 miljoonaa euroa.

Tuore tulosennuste painoi alijäämän 3,7 miljoonaan

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi myös tuoreen, toukokuun lopussa laaditun tämän vuoden tulosennusteen. Sen mukaan kaupunki tekisi tänä vuonna 3,7 miljoonan euron alijäämäisen tuloksen.

Alijäämäennuste on pienentynyt selvästi kuukauden takaisesta, 17,8 miljoonan euron alijäämästä, koska nyt siinä on huomioitu maan hallituksen neljänteen lisätalousarvioon sisältyvä kuntien tukipaketti ja Kymsoten tarkentunut ennuste.

Kymsoten talouden vaikutus Kotkan talouteen on ennusteen mukaan -6 miljoonaa euroa. Lisäksi Kotkan taloutta rasittaa verotulojen vähentyminen – ennusteen mukaan kaupunki saa tänä vuonna verotuloja 214,3 miljoonaa euroa, mikä on 8,2 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän.
Kunnallisverokertymän arvioidaan olevan 7,8 miljoonaa euroa heikompi kuin talousarviossa. Yhteisöveron toteutunee lähes talousarvion tasolla ja kiinteistöverotuotto jäänee 0,5 miljoonaa euroa arvioidusta.

Sähkökauppajärjestelyissä ei aihetta jatkotoimenpiteisiin

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös ns. sähkökauppajärjestelyjä, jotka liittyivät vuonna 2017 tehtyyn kauppaan, jossa Kotkan kaupunki myi omistamansa Kymenlaakson Sähkön osakkeet noin 70 miljoonalla eurolla sähköyhtiölle.

Kaupunki sai aiemmin keväällä Navigatum Oy:ltä noin 700 000 euron laskun kauppoihin liittyvästä välityspalkkiosta. Navigatum kuitenkin lähetti toukokuun lopulla kaupungille kirjeen, jossa yhtiö ilmoitti luopuvansa vaatimuksestaan, koska laskun lähettämisen jälkeen on tullut ilmi, että laskun perusteena olevan sopimuksen solmimiseen liittyy kaupungin sisäiseen päätöksentekoon liittyviä epäselvyyksiä ja kaupunki on ilmoittanut riitauttavansa laskun.
Asiantuntijapalveluista on 7.10.2016 päivätty toimeksiantosopimus, jonka on Kotkan kaupungin puolesta allekirjoittanut silloinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf.

Kotkan kaupunginhallitus päätti tehdä tutkintapyynnön poliisille koskien osakekauppoihin liittyviä toimeksiantosopimuksia. Kaupunki pyysi poliisia tutkimaan, onko sopimuksen allekirjoittajalla ollut oikeus solmia sopimus toimivaltansa puitteissa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.5. pyytää entiseltä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Elomaalta ja entiseltä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Nina Braskilta selvityksen sähkökauppajärjestelyistä.

Elomaa ja Brask toimittivat kumpikin omat selvityksensä osallistumisestaan sähkökauppajärjestelyihin ja nyt kaupunginhallitus päätti, etteivät Elomaan ja Braskin selvitykset anna kaupunginhallituksen osalta aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus päättää myös merkitä Navigatum Oy:n ilmoituksen tiedokseen.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat