Kysely varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille

Julkaistu 26.03.2020

Varhaiskasvatuksen asiakaskysely on auki  23.3. – 12.4.2020  välisenä aikana osoitteessa  http://feelback.com/kotkaph. Perheillä on mahdollisuus kertoa näkemyksiä ja kokemuksia lapsensa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.  Mikäli perheessä on useampia lapsia tulee jokaisen lapsen kohdalla vastata kyselyyn erikseen. Perheiden vastaukset ovat tärkeitä koko varhaiskasvatuksen kuin myös perhepäivähoidon, yksittäisten päiväkotien ja esiopetusyksiköiden kehittämiselle .

Kysely sisältää pääosin monivalintakysymyksiä. Avovastauksille on myös omat kohtansa.  Teemoina kyselyssä ovat palveluun ohjautuminen, palvelun järjestämisen puitteet, yhteistyö varhaiskasvatuksessa, lapsi osallisena varhaiskasvatuksessa sekä osana ryhmää. Kyselyyn vastaaminen  kestää noin 10 minuuttia. Vastaaminen on luottamuksellista, koska yksittäisen vastaajan henkilöllisyys ei tule missään vaiheessa näkyviin. Kyselyn teknisestä toteutuksesta toimeksiannostamme vastaa Feelback Oy.