Kymsoten päätökset ja tiedonannot voi vastaanottaa  Suomi.fi-verkkopalvelussa

Julkaistu 22.11.2019

Kymsote on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit-palvelun. Palvelun kautta asiakas voi vastaanottaa jatkossa kaikki häntä koskevat päätökset ja tiedonannot paperipostin sijaan sähköisesti. Asiakas voi myös pyytää häntä koskevia asiakas- ja potilastietoja palvelun kautta. Tulevaisuudessa palvelun kautta voidaan toimittaa asiakkaalle esimerkiksi ajanvarauskutsut.

Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa tietoturvallisen viestintäkanavan kansalaisen ja viranomaisen väliseen sähköiseen asiointiin. Postit ovat asiakkaan saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta turvallisesti kaikilla päätelaitteilla. Suomi.fi-asiointikanava on turvallinen myös niille asiakkaille, joilla on turvakielto, sillä kaikki viestit saapuvat asiakkaalle sähköisesti ilman paperipostia ja osoitetietoja. Suomi.fi-verkkopalvelua ylläpitää Väestörekisterikeskus.

Asiakas saa uuden palvelun käyttöön kirjautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun ja antamalla viranomaisille luvan sähköiseen viestintään. Asiakas voi lähettää palvelun avulla viestejä ja liittää viesteihin tarvittaessa tiedostoja. Palvelua voi käyttää myös Suomi.fi-mobiilisovelluksella. Jos asiakas ei ole ottanut Suomi.fi-palvelua käyttöön, hän saa viestit ja päätökset paperipostina kuten ennenkin.