AOR Arkkitehtien ehdotus voitti Karhulan koulukeskuksen arkkitehtuurikilpailun

Julkaistu 01.09.2022

Helsinkiläinen AOR Arkkitehdit Oy:n ehdotus ”Ruudut” on voittanut Karhulan keskustaan rakennettavan koulukeskuksen yleisen arkkitehtuurikilpailun. Kilpailun taso osoittautui poikkeuksellisen korkeaksi ja kilpailussa jaettiinkin kolme palkintosijaa, kaksi lunastusta ja neljä kunniamainintaa. Kilpailuun jätettiin yhteensä 57 hyväksyttyä ehdotusta. Kotka kaupunki järjesti arkkitehtikilpailun koulukeskuksen suunnittelusta yhdessä SAFAn kanssa.

Koulukeskukseen rakentuvat tilat nykyisille Karhulan ja Helilän yläkouluille, Karhulan lukiolle ja Karhulan kirjastolle. Lisäksi tiloihin tulee toimijaksi Kotkan kaupungin nuorisotoimi.
Kilpailun tarkoituksena oli löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja koulu-, kirjasto- ja nuorisotoimintaa mahdollisimman hyvin palveleva suunnitteluratkaisu keskeiselle paikalle Karhulan keskustaa. Koulukeskuksen odotetaan liittyvän saumattomasti Karhulan keskustan rakennusperintöön ja lisäävän koko keskusta-alueen vetovoimaisuutta. Se kokoaa alueen asukkaita yhteen, sallii monipuolisen iltakäytön ja palvelee muuntojoustavana eri toimijoita. Keskuksen tulee olla toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoisesti ratkaistu ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

Tuomaristo totesi voittaneesta ehdotuksesta ”Ruudut” mm. seuraavaa:
”Uuden laajennusosan muodossa ja sen julkisivuissa henkii hienovaraisesti vanha teollinen Karhula. Tekijä(t) on herkällä tavalla saanut muuten jämäkkään ja vahvaan arkkitehtuuriin historiallista lasitehtaan henkeä. Rakennuksen selkeä muotokieli ja taidokas massoittelu liittää sen ansiokkaasti vanhaan koulurakennukseen ja ympäristöön. Laajennuksen sijoittaminen tontille on varsin onnistunut. Rakennuksen julkisivumateriaalit ja ratkaisut ovat laadukkaita ja aikaa kestäviä. Selkeä rakennejärjestelmä tekee rakennuksesta varmatoimisemman ja hallittavamman.”

Karhulan nykyisen koulun koko on 5320 brm2 ja koulun, kirjaston ja nuorisotilojen laajennusosan koko 9200 brm2. Tavoitehinta-arvio Karhulan koulukeskukselle on kivikoulun osalta 2 270 000 € ja uudisosan osalta 21 100 000 € ilman irtaimistoa. Palkintoluokan ehdotusten tavoitehinta-arviot on tarkistettu ja huomioitu valinnassa.

Hankesuunnitelmassa esitetty tavoite rakentamisen aloittamiselle on 2024 ja käyttöönotto syyslukukauden alussa 2026. Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelman mukaisesti hankkeessa pyritään minimoimaan sen ilmastovaikutukset koko elinkaaren osalta.

Palkituista ja lunastetuista töistä teetetyt planssit ovat näytillä Karhulan kirjastossa 16.9. asti.

Kilpailun tulos:

1. palkinto ehdotus nro 6 nimimerkki ”RUUDUT”

AOR Arkkitehdit Oy

Jaettu 2. palkinto ehdotus nro 44 nimimerkki ”PROPELLI”

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy ja Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy

Jaettu 2. palkinto ehdotus nro 49 nimimerkki ”RIIMI”

MUUAN oy

Lunastus ehdotus nro 2 nimimerkki ”ENEMMÄN KUIN”

Arkkitehtitoimisto OPUS Oy

Lunastus ehdotus nro 47 nimimerkki ”PODIUM”

Tekijänoikeuden haltijat/tekijät:

Arkkitehtitoimisto OPUS Oy

Kunniamaininta ehdotus nro 10 nimimerkki ”KALEIDOSKOOPPI”

Arkkitehtitoimisto K2S Oy

Kunniamaininta ehdotus nro 18 nimimerkki ”YKSI PLUS KOLME”

Johannes Liiman

Kunniamaininta ehdotus nro 52 nimimerkki ”OPOT JA YPÖT”

JKMM Arkkitehdit

Kunniamaininta ehdotus nro 57 nimimerkki ”OTAVA”

Jens Regårdh, arkkitehti

Näkymä sisätiloista puukoulua kohti.