Kotkansaaren ilmanlaatu oli lokakuussa hyvä

Julkaistu 03.11.2021

Kotkansaaren ilma oli lokakuussa Ruukinkadun mittausasemalla pääpiirteissään hyvälaatuista. Välttäväksi ilmanlaatu heikkeni vain muutamien tuntien ajaksi. Hieman tavallista voimakkaampi pienhiukkasten kaukokulkeuma kohotti hiukkasten pitoisuuksia eritoten kuukauden viimeisinä päivinä. Haisevien rikkiyhdisteiden päästöt puolestaan aiheuttivat eniten hajutunteja kuukauden alkupäivinä.
Typenoksidien, hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet pysyivät kuitenkin selvästi voimassa olevien ilmanlaadun ohje– ja raja-arvotasojen alapuolella.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet alittivat voimassa olevat ilmanlaatunormit. PM10:n vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 4–30 μg/m3, kun vuorokausiraja-arvo on 50 μg/m3. PM10-pitoisuuden kuukausikeskiarvoksi kirjautui 13 μg/m3 kun esimerkiksi PM10:n vuosipitoisuudelle on annettu raja-arvoksi 40 μg/m3.
WHO:n syyskuussa julkaisema uusi, tiukennettu vuosiohjearvo on 15 μg/m3 ja vuorokausiohjearvo 45 μg/m3. Vuoro-kausipitoisuudet alittivat näin ollen myös WHO:n uuden ohjearvon.

Pienhiukkasten (PM2.5) vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 3–17 μg/m3. Kuukauden viimeisinä päivinä Suomeen levisi etelän suunnalta hieman tavanomaista enemmän pienhiukkasia. Tämä kaukokulkeuma nosti pienhiukkasten pitoisuuksia myös Kotkassa. Korkeimmillaan niiden pitoisuudet olivat 31. päivänä, jolloin PM2.5-pitoisuuden vuorokausikeskiarvo nousi 17 μg/m3:aan. Pitoisuus ylitti näin ollen WHO:n uuden, tiukennetun vuorokausiohjearvon, 15 μg/m3.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) vuorokausiohjearvoon, 10 μgS/m3, verrattava kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo oli 1,5 μgS/m3 eli 15 % ohjearvosta. Korkein tuntipitoisuus oli 13 μgS/m3, joka mitattiin 27. päivänä. Hajutunteja (TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo yli 3 μgS/m3) oli 17.

Typpidioksidin (NO2) pitoisuudet olivat pieniä. NO2:n tunti– ja vuorokausiohjearvoihin verrattavat pitoisuudet olivat vajaat 15 % vastaavista kansallisista ohjearvoista. NO2-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli alhainen, 6 μg/m3 kun esimerkiksi NO2:n vuosiraja-arvoksi on annettu 40 μg/m3. WHO:n uusi vuosiohjearvo on 10 μg/m3 ja vuorokausiohjearvo 25 μg/m3.