Uimala Katariinan ja Arto Tolsa -areenan hankesuunnittelu käynnistyy

Julkaistu 05.10.2021

Kotkan kaupunginhallitus on hyväksynyt ylimääräisessä kokouksessaan 4.10. Kotkan Uimala Katariinan ja sen vieressä olevan Arto Tolsa -areenan tarveselvitykset ja päättänyt aloittaa molempien hankesuunnittelun kuluvan syksyn aikana. Arto Tolsa Areenaa kehitetään ja Uimala-Katariina korvataan sekä fyysisiltä rakenteiltaan, sijainniltaan että palvelutarjonnaltaan toisiaan tukevina hankkeina. Lisäksi kaupunginhallitus tarkensi, että hankesuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakentamisen ja ylläpidon kattavaan kustannustietoisuuteen ja kustannusvertailuihin, monikäyttöisyyteen sekä valmiiden rakenteiden energiaratkaisuihin.

Uimala Katariinaa tarveselvitys käynnistettiin, koska uimalan elinkaari on tulossa loppuun ja kotkalaisille tärkeän vesiliikuntapaikan varmistaminen tulevaisuudessa tulee edellyttämään merkittäviä korjaustoimenpiteitä tai uudisrakentamista.

Uimala Katariinan kävijämäärä ja asiakaspalaute osoittavat, että palvelun tarve tulevaisuudessa on vähintään nykyisellä tasolla ja erityispalveluita tarvitsevien erityisryhmien merkitys ja tarve uimalaitospalveluille kasvaa. Käyttömäärien ja -palveluiden osalta Katariinan uimala on valtakunnantason uimalaitos, jonka kustannus subventoituna palveluna on merkittävä terveyttä ja hyvinvointia edistävä palvelu kotkalaisille.

Arto Tolsa -areenan tarveselvitys kuvaa jalkapallon pääareenana toimivan areenan toiminnalliset puutteet ja tarpeet olosuhteiden saattamiseksi käyttäjien tarpeiden edellyttämälle tasolle. Olosuhdeparannuksia esitetään tehtäväksi kenttäalueille sekä ns. aurinkokatsomon osalle. Kaupunginhallitus tarkensi, että nykyisen pääkatsomon kunnostaminen ja kehittäminen tulee huomioida talonrakennuksen peruskorjausten vuosisuunnitelmissa.

Arto Tolsa -areenan pääkentän tekonurmen kunnostustarve tulee ajankohtaiseksi jo ennen kautta 2022. Tarveselvitys esittää, että huonokuntoisen puukatsomon tilalle rakennettaisiin uusi katettu, n. 1500 katsojan katsomo oheistiloineen. Tarveselvityksessä esitetyt oheistilojen tilaohjelma on laaja ja niiden osuus kokonaisinvestoinnista on suuri. Tilaohjelman laajuutta tulee tarkastella hankesuunnitteluvaiheessa.