Ilmanlaatu Kotkansaarella pääosin hyvä syyskuussa

Julkaistu 07.10.2021

Syyskuu eteni vaihtelevassa säässä sateessa, tuulessa ja auringossa, mutta lämpötilat olivat ajankohdan keskimääräiseen nähden tavallista matalampia. Ilmanlaatu oli Ruukinkadun mittausasemalla vuorokausitasolla hyvä suurimman osan ajasta. Välttäväksi se heikkeni 14 tunnin ja huonoksi 18 tunnin ajaksi. Heikkenemisen aiheuttivat kohonneet haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet olivat melko matalalla tasolla. PM10:n vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 5–17 μg/m3, kun vuorokausiraja-arvo on 50 μg/m3. Mittaustuloksista laskettu PM10-pitoisuuden kuu-kausikeskiarvo oli 10 μg/m3, sama kuin elokuussa. PM10:n vuosipitoisuudelle on annettu raja-arvoksi 40 μg/m3.

Pienhiukkasten (PM2.5) vuorokausipitoisuudet vaihtelivat olivat 3–8 μg/m3 ollen suunnilleen samaa tasoa kuin alueellinen taustapitoisuus. PM2.5-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli 5 μg/m3 kun pienhiukkaspitoisuuden vuo-siraja-arvo on 25 μg/m3.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) vuorokausiohjearvoon, 10 μgS/m3, verrattava kuukauden toiseksi suurin vuo-rokausiarvo oli selvästi aiempaa korkeampi, 7,6 μgS/m3 eli 76 % ohjearvosta. Korkeimmat pitoisuudet mitattiin 24.9.-21. Tuolloin TRS:n vuorokausikeskiarvo nousi reiluun 14 μgS/m3:aan ja tuntipitoisuus korkeimmillaan 35 μgS/m3:aan. Hajutunteja (TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo yli 3 μgS/m3) kertyi syyskuussa 76 kappaletta.

Typpidioksidin (NO2) mittaustuloksissa ei esiintynyt tavanomaista korkeampia arvoja. Pitoisuudet olivat pieniä. NO2:n tunti– ja vuorokausiohjearvoihin verrattavat pitoisuudet olivat noin 15 % vastaavista ohjearvoista. NO2-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli samaa tasoa kuin elokuussa, 7 μg/m3. NO2:n vuosiraja-arvoksi on annettu 40 μg/m3.