Uimala Katariinan ja Arto Tolsa -areenan hankesuunnittelun käynnistäminen lykkääntyi viikolla

Julkaistu 27.09.2021

Kotkan kaupunginhallitus ei tehnyt vielä 27.9. päätöstä Kotkan Uimala Katariinan ja sen vieressä olevan Arto Tolsa -areenan tarveselvityksien hyväksymisestä ja molempien hankesuunnittelun aloittamisesta.
Kaupunginhallitus lykkäsi päätöksen asiasta viikon päästä järjestettävään ylimääräiseen hallituksen kokoukseen.

Uimala Katariinan tarveselvitys käynnistettiin, koska uimalan elinkaari on tulossa loppuun ja kotkalaisille tärkeän vesiliikuntapaikan varmistaminen tulevaisuudessa tulee edellyttämään merkittäviä korjaustoimenpiteitä tai uudisrakentamista.

Uimala Katariinan kävijämäärä ja asiakaspalaute osoittavat, että palvelun tarve tulevaisuudessa on vähintään nykyisellä tasolla ja erityispalveluita tarvitsevien erityisryhmien merkitys ja tarve uimalaitospalveluille kasvaa. Käyttömäärien ja -palveluiden osalta Katariinan uimala on valtakunnantason uimalaitos, jonka kustannus subventoituna palveluna on merkittävä terveyttä ja hyvinvointia edistävä palvelu kotkalaisille.

Arto Tolsa -areenan tarveselvitys kuvaa jalkapallon pääareenana toimivan areenan toiminnalliset puutteet ja tarpeet olosuhteiden saattamiseksi käyttäjien tarpeiden edellyttämälle tasolle. Olosuhdeparannuksia esitetään tehtäväksi kenttäalueille sekä ns. aurinkokatsomon osalle.

Arto Tolsa -areenan pääkentän tekonurmen kunnostustarve tulee ajankohtaiseksi jo ennen kautta 2022. Tarveselvitys esittää, että huonokuntoisen puukatsomon tilalle rakennettaisiin uusi katettu, n. 1500 katsojan katsomo oheistiloineen. Tarveselvityksessä esitetyt oheistilojen tilaohjelma on laaja ja niiden osuus kokonaisinvestoinnista on suuri. Tilaohjelman laajuutta tulee tarkastella hankesuunnitteluvaiheessa.

Alijäämäennuste reilu 8 miljoonaa

Kaupungin tämän vuoden tuloksen ennakoidaan elokuun lopun tilanteen perusteella jäävän 8,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Talousarviossa tilikauden odotettiin olevan hieman ylijäämäinen.

Eniten tulosta rasittaa hyvinvointilautakunta, jonka ennuste 31.8. päätyy noin 13,3 miljoonan euron ylitykseen ulkoisen toimintakatteen osalta.
Siihen sisältyy Kymsoten 222,8 miljoonan euron arvio Kotkan maksuosuuksista. Maksuosuuden kasvu palvelusopimukseen nähden kasvaa 8,5 miljoonaa euroa. Lisäksi on huomioitu Kymsoten arvio alijäämän kattamisosuudesta vuoden 2021 osalta, mikä on 8,2 miljoonaa euroa.

Tulopuolella lohtua tuo verotulojen arvioitua suurempi määrä. Kuluvan vuoden tammi-elokuun kunnallisverojen tilitykset ovat olleet 7,1 miljoonaa euroa suuremmat kuin edellisvuoden vastaavan ajanjakson tilitykset. Kunnallisveron tilityksissä näkyy kesän aikainen talousspurtti ja työllisyyden positiivinen kehitys.

Yhteisöveroja on kertynyt 3,7 miljoonaa euroa enemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Verovuodelle 2021 kuntaryhmän jako-osuus nousi reilulla kahdella prosenttiyksiköllä, kun verrataan kasvua vuoden 2020 jo korotettuun jako-osuuteen.

Kiinteistöveroja on alkuvuoden aikana kertynyt 1,4 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Kiinteistöverojenkin kasvua selittää edellisen verovuoden maksujen siirtyminen kuluvalle vuodelle.

Positiivisista muutoksista johtuen verotuloennustetta on nostettu 4,4 miljoonaa euroa suhteessa talousarvioon. Talousarvioon on kirjattuna verotuloja yhteensä 226,7 miljoonaa euroa ja ennusteen mukainen arvio 231,1 miljoonaa euroa.

Aluevaalit tammikuussa

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 23.1.

Kaupunginhallitus päätti vaalipäivän äänestyspaikoista Kotkassa ja kaupungin ennakkoäänestyspaikoista, jotka ovat kaupunginkirjaston auditorio Kotkansaarella, Karhulan uimahalli, Karhuvuoren urheilutalo Länsi-Kotkassa ja äänestysbussi.
Lisäksi päätettiin ennakkoäänestyksessä kaupungin laitoksissa. Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi ennakkoäänestyspaikkoina toimivat myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kaupunginhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Laitosäänestyksessä voivat äänestää laitoksissa hoidettavana olevat, ei siis henkilökunta tai poliklinikka-asiakkaat. Niiden vanhusten ja vammaisten luona, jotka eivät asu laitoksissa ja jotka ovat vaalilain mukaan oikeutettuja kotiäänestykseen, käy pyydettäessä kotiäänestystoimitsija.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat