Kotkan ilmanlaatu vuonna 2020 oli edellisvuotta parempi

Julkaistu 25.05.2021

Kotkan ilmanlaatu oli vuonna 2020 edellisvuotta parempi ja suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä. Välttävän, huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun tunteja oli huomattavasti edellisvuotta vähemmän.

Liikenteen vaikutuspiirissä Rauhalan mittausasemalla ilmanlaatu heikkeni pääsääntöisesti hengitettävien hiukkasten ja katupölyn vaikutuksesta ja Metsäkulmalla pienhiukkasten vaikutuksesta. Kattotasolla Kotkansaarella ilmanlaatua heikensivät haisevat rikkiyhdisteet.

Koronapandemia käynnistyi vuoden 2020 alkupuolella ja Suomi siirtyi poikkeusoloihin maaliskuussa. Etätöiden yleistyminen ja liikkumiseen liittyneet sulkutoimet vähensivät liikennemääriä ja sitä kautta katujen pölyämistä.

Tämä näkyi erityisesti maalis-toukokuussa Rauhalassa – katupöly ei nostanut hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia tyypilliseen tapaan ja raja-arvotasot alittuivat isoilla marginaaleilla.

Kotkan ilmanlaaturaportti 2020 liitteenä.

Ilmanlaaturaportti 2020 Kotka