Lokakuun ilmanlaatu hyvän ja tyydyttävän välillä

Julkaistu 04.11.2020

Kotkan ilmanlaatu vaihteli lokakuussa vuorokausitasolla hyvän ja tyydyttävän välillä. Välttäväksi se heikkeni Rauhalan mittausasemalla 19 tunnin ja Kotkansaarella ja Metsäkulmalla kahden tunnin ajan.

Rauhalassa ilmanlaadun heikentyminen johtui hengitettävien hiukkasten, Metsäkulmalla pienhiukkasten ja Kotkansaarella haisevien rikkiyhdisteiden kohonneista pitoisuuksista. Voimassa olevia ilmanlaadun ohje– ja raja-arvoja ei kuitenkaan ylitetty minkään mitattavan ilman epäpuhtauden osalta.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuudet alittivat vuorokausiraja-arvotason 50 μg/m3 Rauhalan ja Metsäkulman mittausasemalla. Vuorokausikeskiarvot vaihtelivat 3‒39 μg/m3. PM10-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli Rauhalassa 17 μg/m3 ja Metsäkulmalla 9 μg/m3, kun esimerkiksi PM10:n vuosipitoisuudelle on annettu raja-arvoksi 40 μg/m3.

Pienhiukkasia (PM2.5) mitataan kattotasolla Kotkansaarella ja kuluvan vuoden ajan katutasossa Metsäkulmalla. PM2.5:n vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 1‒14 μg/m3 kun WHO:n vuorokausiohjearvo on 25 μg/m3.

Typpidioksidin (NO2) pitoisuutta mitataan tänä vuonna Metsäkulmalla. Pitoisuudet olivat pieniä. NO2:n tunti– ja vuorokausiohjearvoihin verrattavat pitoisuudet olivat noin viidesosan vastaavista ohjearvoista. NO2-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli 8 μg/m3, kun NO2:n vuosiraja-arvo on 40 μg/m3.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) vuorokausiohjearvo 10 μgS/m3 alittui Rauhalan ja Kotkansaaren mittausasemalla vuorokausipitoisuuksien vaihdeltua 0‒3 μgS/m3. Hajukynnys (TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo yli 3 μgS/m3) ylittyi Kotkansaarella 13 tunnin ja Rauhalassa kahden tunnin ajan.

Hajuhaittoja esiintyi etenkin Kotkansaarella ja Mussalon suunnalla 1.-2.10. jolloin ainakin osa hajupäästöistä oli peräisin Kotkamills Oy:n toiminnoista.