Ilmanlaatu oli hyvää heinä- ja elokuussa

Julkaistu 03.09.2020

Hengitysilma oli heinä– ja elokuussa Kotkassa keskimäärin hyvälaatuista. Lyhytaikaisesti heikompilaatuisempaa se oli Rauhalan mittausasemalla elokuun 7. ja 8. päivänä, jolloin hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus ylitti voimassa olevan vuorokausiraja-arvotason. Ylityksiin johti muutama yksittäinen tunti, jolloin pölyäminen oli tavallista voimakkaampaa. Sille ei löytynyt selvää lähdettä.
Metsäkulman mittausaseman tietokone rikkoutui 19.7. ja uusia tuloksia päästiin kirjaamaan vasta 6.8. Metsäkulman heinäkuun mittaustulokset eivät riitä ohje– ja raja-arvovertailuun.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuudet vaihtelivat Rauhalan ja Metsäkulman mittausasemalla heinäkuussa 4‒30 μg/m3 ja elokuussa 3‒67 μg/m3, kun vuorokausiraja-arvotaso on 50 μg/m3. Se ylittyi Rauhalassa 7. ja 8.8.
Varsinainen raja-arvo ei ole kuitenkaan ylittynyt, sillä ylitysten kokonaismäärä (3) alittaa sallitun, 35 ylityspäivää vuodessa. PM10-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli heinäkuussa Rauhalassa 17 μg/m3 ja elokuussa 21 μg/m3 ja Metsäkulmalla elokuussa 8 μg/m3, kun esimerkiksi PM10:n vuosipitoisuudelle on annettu raja-arvoksi 40 μg/m3.

Pienhiukkasia (PM2.5) mitataan kattotasolla Kotkansaarella ja kuluvan vuoden ajan katutasossa Metsäkulmalla. PM2.5:n vuorokausipitoisuudet olivat pieniä, alittaen WHO:n vuorokausiohjearvosuosituksen, 25 μg/m3. Vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 1‒9 μg/m3.

Typpidioksidin (NO2) pitoisuutta mitataan siirrettävällä mittausasemalla eli tänä vuonna Metsäkulmalla. Pitoisuudet olivat kesäkaudelle tyypillisesti matalalla tasolla. Esimerkiksi elokuussa NO2:n tunti– ja vuorokausipitoisuudet olivat alle 15 % vastaavista ohjearvoista. NO2-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli elokuussa 6 μg/m3, kun NO2:n vuosiraja-arvo on 40 μg/m3.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) vuorokausipitoisuudet vaihtelivat heinäkuussa 0‒2 μgS/m3 ja elokuussa 0‒1 μgS/m3 eli vuorokausiohjearvo 10 μgS/m3 alittui hyvällä marginaalilla. Hajukynnys (TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo yli 3 μgS/m3) ylittyi heinä– ja elokuussa Kotkansaarella muutamien tuntien ajan. Rauhalassa ei jakson aikana mitattu yhtään hajutuntia.

Korkein tuntipitoisuus, 48 μgS/m3, mitattiin Kotkansaarella 15. heinäkuuta. Hajupiikki on voinut liittyä Kotkamillsin tehdasalueella välivarastoituun kuitulietteeseen. Heinsuontiellä toimivan asfalttiaseman hajupäästöistä tuli heinä-elokuun aikana parikymmentä yhteydenottoa. Eniten hajuhaittoja esiintyi heinäkuussa läntisen Kotkan alueella. Asfalttiaseman hajupäästöt eivät tulleet esille TRS-mittauksissa.