Katupöly ei pilannut huhtikuun ilmanlaatua

Julkaistu 07.05.2020

Huhtikuu on tyypillisesti pahinta katupölyaikaa. Tänä vuonna tienpintojen pölyäminen oli viime vuoden huhtikuuhun verrattuna huomattavasti lievempää eikä esimerkiksi hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus noussut yhtenäkään päivänä voimassa olevan raja-arvotason yläpuolelle.

Välttäväksi ilmanlaatu luokittui Rauhalassa yhdeksänä ja Kotkansaarella ja Metsäkulmalla yhtenä päivänä (Huom. vuorokauden ilmanlaatu määräytyy korkeimman tunti-indeksin mukaan).
Rauhalan mittausasemalla ilmanlaadun heikkeneminen johtui kohonneista hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista, Kotkansaarella haisevista rikkiyhdisteistä ja Metsäkulmalla pienhiukkasista.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet alittivat voimassa olevat ohje– ja raja-arvotasot. Vuorokausipitoisuus vaihteli Rauhalan mittausasemalla 7‒35 µg/m3 ja Metsäkulmalla 5–17 µg/m3, kun vuorokausiraja-arvotaso on 50 µg/m3.
PM10-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli Rauhalassa 17 µg/m3 ja Metsäkulmalla 7 µg/m3, kun esimerkiksi PM10:n vuosipitoisuudelle on annettu raja-arvoksi 40 µg/m3.

Pienhiukkasia (PM2.5) mitataan kattotasolla Kotkansaarella ja kuluvan vuoden ajan katutasossa Metsäkulmalla. PM2.5:n vuorokausipitoisuudet alittivat molemmilla mittausasemilla pitoisuuden 25 µg/m3, joka on WHO:n vuorokausiohjearvosuositus. Vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 1—12 µg/m3.

Typpidioksidin (NO2) pitoisuutta mitataan siirrettävällä mittausasemalla eli tänä vuonna Metsäkulmalla. NO2:n pitoisuudet olivat alhaisia. Tunti– ja vuorokausipitoisuudet olivat alle viidenneksen vastaavasta ohjearvosta. NO2pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli 6 µg/m3, kun esimerkiksi NO2:n vuosiraja-arvo on 40 µg/m3.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) vuorokausipitoisuudet alittivat voimassa olevan ohjearvon. TRS:n vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 0–1 µgS/m3, kun vuorokausiohjearvo on 10 µgS/m3. Hajukynnys (TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo yli 3 µgS/m3) ylittyi muutamien tuntien ajan. Korkein tuntipitoisuus oli Rauhalassa 5 µgS/m3 (28.4.) ja Kotkansaarella 16 µgS/m3 (21.4.).