Metsolan koulun rakennuksesta tulee tekniikkakeskus

Julkaistu 14.04.2020

Kotkan kaupunginhallitus on hyväksynyt Metsolan koulun rakennuksen kehittämisen tulevan tekniikkakeskuksen käyttöön. Hankkeesta käynnistetään seuraavaksi tarveselvitys ja laaditaan hankesuunnitelma.

Metsolan koulu on liitetty osaksi Langinkosken koulua ja sen vanha rakennus on vapautunut koulukäytöstä tämän vuoden alussa.

Rakennukselle on etsitty uutta käyttöä ja samalla teknisten palvelujen vastuualueelle on etsitty yhteisiä toimitiloja siitä saakka, kun tilapalvelu ja kuntatekniikka vuonna 2015 liitettiin yhteen. Teknisten palveluiden hallinto, infran suunnittelu- ja osa toimistotiloista sijaitsevat kaupungintalolla.

Pääosa talonrakennuksen toiminnoista on ollut sijoittuneena Kauppakatu 3:n vuokratiloihin vuodesta 2006 alkaen. Näiden lisäksi hallinto-, valvonta- ja suunnittelutoimintoja sijaitsee muun muassa Kotkantie 2 ja Kotkantie 3 tukikohdissa sekä huollon käyttöön tarkoitettuja teknisiä tiloja eri toimipaikoissa.

Suunnitelmissa on muodostaa Metsolan koulusta teknisten palvelujen vastuualueen tekniikkakeskus, joka sisältäisi vastuualueen toimistotilojen lisäksi vapaaehtoisjärjestöjen kanssa käytettävän yhteistoimintatilan (alueellinen valmiuskeskus, AVAK).

Yhteinen tila mahdollistaa kustannustehokkaamman hallinnon, prosessien valvonnan sekä teknologiahankkeisiin liittyvän sidosryhmätoiminnan (projektityötilat).

Tarkoituksena on siirtää vastuualueen toiminnot rakennukseen toteuttamalla ainoastaan välttämättömät tekniset korjaukset. Osa korjauksista on rakennuksen säilymisen näkökulmasta toteutettava riippumatta siitä, mikä uusi toiminto siihen on tulossa (mm. vesikatto, pihan kallistukset, viemärikorjaukset, ICT-verkko).

Alustavasti käyttötarkoituksen muutokseen riittää poikkeamislupa, kaavamuutosta ei tarvita. Koulurakennus ei ole saanut valtionosuuksia, joita tarvitsisi palauttaa käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä.

Korjaukset voidaan rahoittaa joko käyttämällä vuosittain tietty summa peruskorjauksiin esitetystä rahoituksesta tai toteuttamalla se investointikohteena erillisellä määrärahalla. Korjaukset on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021-2023 aikana.

Kaupungin kiinteistöomaisuudessa Metsolan koulu kuuluu C1-salkkuun. Merkintä tarkoittaa, että realisoinnissa rakennuksen purkaminen ei ole vaihtoehto rakennushistoriallisen ja taiteellisen arvon takia. Ehdotettu muutos siirtäisi koulun A-salkkuun.

Kiinteistökehittämistä toteuttavaan hankkeeseen esitetään kaupungin talousarvioon erillinen määräraha vuosille 2021—2023.

Kotkan tapahtumakeskus Oy:lle hallitus

Kaupunginhallitus päätti myös valita helmikuussa kaupunginvaltuustossa perustetulle Kotkan tapahtumakeskus Oy:lle hallituksen.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Tuovinen, varapuheenjohtajaksi Tiina Salonen ja jäseneksi Hannu Oksanen.

Tuovinen on mm. Vision+ pääomasijoitusrahaston perustaja ja toimitusjohtaja ja hän on lisäksi toiminut markkinointiviestintäkonserni Avidlyn hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2012 lähtien. Tuovisella on monipuolinen yritystoimintaan, rahoitukseen ja yritysjärjestelyihin liittyvä osaaminen sekä markkinointi- ja viestintäalan tuntemus.
Salonen on Kotkan kaupungin tapahtumapäällikkö ja Finland Festivals ry:n varapuheenjohtaja.
Oksanen on kotkalaisen Mediakeskus Dakarin hallituksen jäsen sekä tv-tuotanto- ja media-alan liiketoiminnan osaaja.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin kaupungin tilintarkastaja BDO Audiator Oy.

Hallitus hoitaa aluksi yhtiön asioita. Näitä ovat mm. sopimukset rahoituslaitoksen kanssa, sopimus kirjanpitoa hoitavan tahon kanssa, toimitusjohtajan rekrytointi ja muut käytännön asiat toiminnan aloittamiselle. Perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen hallitus huolehtii siitä, että yhtiön
kaupparekisteri-ilmoitukset ja muut viranomaisilmoitukset tehdään yhden kuukauden määräajassa.

Kaupunginhallituksen kokous järjestettiin Kotkassa nyt ensimmäistä kertaa etäkokouksena, johon hallituksen jäsenet osallistuivat skype-yhteyden välityksellä.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa www.kotka.fi/esityslistat