Kymsote varautuu epidemiaan

Julkaistu 16.03.2020

Kymsote varautuu koronaviruksen aiheuttamaan epidemiaan.

Koronavirustilanne muuttuu nopeasti, ja Kymsotessa varaudutaan muuttuvaan tilannekuvaan. Toimimme annettujen viranomaispäätösten ja -ohjeistusten (Valtioneuvosto, STM, THL) mukaisesti, ja noudatamme HUS-Ervan pandemiaryhmän ohjeistuksia.

Kymsotessa halutaan myös poikkeavissa tilanteissa varmistaa jokaisen asiakkaan ja potilaan hyvä ja tarpeenmukainen hoito, hoiva ja tuki samoin kuin riittävä henkilöstö ja työntekijöidemme turvallisuus. Tästä johtuen olemme tehneet ratkaisuja toimenpiteistä, joilla voidaan ennakoivasti turvata toimintaa ja varmistaa asiakkaidemme ja henkilöstön turvallisuus.

Kymsoten toiminnassa muutoksia 16.3.2020 alkaen

Kymsotessa rajoitetaan yli 10 henkilön ryhmätoimintaa 12.4.2020 asti. Rajauksilla halutaan erityisesti huolehtia riskiryhmässä olevista, kuten ikääntyneistä.

  • Hyvinvointiasemat suljetaan 12.4.2020 asti.
  • Ennalta ehkäisevässä toiminnassa tehtävät ryhmä- tai kotikäynnit 75-vuotta täyttäneille (ikäryhmälle kohdistettu toiminta, henkilöt eivät ole palveluiden piirissä) perutaan 12.4.2020 asti.
  • Kotihoidon päiväkeskustoiminta perutaan 12.4.2020 asti.
  • Kotihoidon liikuntaryhmät Kotkassa ja Haminassa perutaan 12.4.2020 asti.
  • Vammaispalvelujen työ- ja päivätoimintaryhmät pääsääntöisesti perutaan 12.4.2020 asti.
  • Kiireettömät kotikäynnit hoidetaan puhelimella, etäkontaktilla tai siirretään eteenpäin 12.4.2020 asti.
  •  Kymsoten kouluterveydenhuollossa ja neuvolatoiminnassa ei tehdä käyntejä kouluihin ja päiväkoteihin, vaan ne hoidetaan puhelinkontaktilla.
  • Suunnitellut synnytysvalmennukset ja tutustumiskäynnit synnytysyksikköön perutaan 12.4.2020 asti.
  • Suun terveydenhuollon kiireettömät ajanvaraukset perutaan 12.4.2020 asti.
  • Kymsoten terveys- ja hyvinvointipisteet on toistaiseksi suljettu tiistaista 17.3.2020 lähtien.

Lisäksi Kymsote kehottaa toistaiseksi välttämään kaikkia vierailuja asumispalveluyksiköissä. Jos asukkaalla on kyseessä saattohoitotilanne, niin läheisten vierailut mahdollistetaan.

Päivystysapu 116 117 -numero antaa apua päivystyksellisiin tilanteisiin ja epäiltäessä koronavirusta – muu neuvonta valtakunnallisesta koronaviruspuhelimesta
Kymsoten päivystysapu 116 117 -numeroon on tullut huomattavasti normaalia enemmän soittoja eikä suureen osaa soittoja ole pystytty vastaamaan. Kymsote lisää resursseja päivystysapuun, mutta lisäksi kymenlaaksolaisilta toivotaan, että numeroon soitetaan vain silloin, kun harkitaan päivystykseen lähtöä, tai itsellä tai läheisellä on koronavirukseen viittaavia oireita.

Valtakunnallinen yleinen koronaviruspuhelinneuvonta puhelinnumerossa 0295 535 535 tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta arkisin klo 8-21 ja la klo 9-15. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonnasta saa kuitenkin neuvoja ja tietoa yleistä huolta herättäviin kysymyksiin.

Kymsote kehottaa Kymenlaakson alueen työnantajia harkitsemaan muutoksia sairauslomakäytäntöihin

Kymsote suosittaa, että Kymenlaakson alueen työnantajat varautuvat ja tekevät mahdollisesti muutoksia sairaslomakäytäntöihin. Erityisesti kehotetaan tarvittaessa laajentamaan ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntöä. Työnantajien tulisi mahdollisuuksien mukaan suosia ohjeita, joissa työntekijä voi jäädä sairastamaan kotiin omalla ilmoituksella esimiehelle ilman lääkärintodistusta esim. 3-7 päiväksi.

Tällä voidaan välttää terveyspalvelujen turhaa kuormittamista. Lisäksi odottelu terveydenhoidon vastaanotolla lisää tartuntavaaraa.

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti henkilöstön pitämiseksi terveenä Kymsote ohjeistaa työntekijöitä jäämään kotiin matalalla kynnyksellä, mikäli on lieviäkin flunssan oireita. Etätyöskentelyä tulee suosia siltä osin, kun työtehtävät sen sallivat. Lisäksi Kymsotessa noudatetaan toimitusjohtajan 11.3.2020 antamaa päätöstä etätyön käytöstä ulkomaan matkoilta palaaville. THL on 12.3.2020 luopunut maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueeksi sen jälkeen, kun WHO julisti koronaviruksen aiheuttaman infektion pandemiaksi.

Kymsotessa ei järjestetä yli 10 hengen koulutuksia ja tilaisuuksia 12.3.-12.4.2020. Kymsotelaiset eivät myöskään matkusta Kymenlaakson ulkopuolella järjestettäviin tilaisuuksiin ja koulutuksiin 31.5.2020 asti. Kokouskäytännöissä suositaan etäyhteyksiä.

Poikkeuksena ovat kuntalain mukaiset Kymsoten toimielimet, jotka kokoontuvat toistaiseksi normaalisti päätöksenteon turvaamiseksi. Myös toimielimet valmistautuvat siirtymään toimimaan etäyhteyksien välityksellä.

Kymsote ei ota vastaan ryhmävierailuja. Kaikissa Kymsoten toimipisteissä vältetään kättelyä. (Päivitetty 16.3.2020)