HaminaKotka Satama Oy

HaminaKotka Satama Oy on vuonna 2011 perustettu, satamatoimintoja Kotkan ja Haminan kaupungeissa hallinnoiva osakeyhtiö. Sen kaikki osakkeet ovat Kotkan ja Haminan kaupunkien omistuksessa.

HaminaKotka Satama Oy puolestaan omistaa sataprosenttisesti Kotkan Satamatalot Oy:n, joka vuokraa varasto-, toimisto- ja kenttätiloja sataman alueella.

Satama iltavalaistuksessaKantasatama, taustalla Sunilan selluloosatehdas iltavalaistuksessa

Siirry HaminaKotka Satama Oy:n www-sivustolle

Kotka panostaa logistiikan ja meriympäristön tutkimiseen. Tutkimuskeskus Merikotka on meriliikenteen ja -turvallisuuden asiantuntija.

Siirry Merikotkan sivustolle