Kulttuurikysely 2020

Tule kehittämään kulttuurikaupunki Kotkaa!

Mitä Sinä ajattelet Kotkan kulttuurielämästä ja siihen liittyvistä palveluista? Onko kaikki hyvin vai näetkö toiminnassa jotain kehittämisen tarpeita? Nyt on aika kertoa näkemyksiäsi yhteisen kehittämistyön pohjaksi!

Maailma muuttuu, ja kulttuuritoiminta sen mukana. Siksi olemme laatimassa 2020 kevään aikana Kotkalle uuden, kaupunkistrategian painotuksia huomioivan Kotkan kulttuurisuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on vahvistaa Kotkaa kulttuurikaupunkina, lisätä eri toimijoiden yhteistyötä ja kaupunkilaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuripalveluihin. Kulttuurisuunnitelmassa kuvataan nykytilannetta, ja kirjataan tulevan kehittämisen painopistealueita.

Kyselylomakkeeseen voit vastata sähköisesti tämän sivun alalaidasta löytyvän linkin kautta, tai täyttämällä paperiversion kirjastoilla. Pyydä lomake kirjastosi asiakaspalvelusta.

Aiemmin ilmoitetut kuntalaistapaamiset tähän liittyen on peruttu.

Vastaathan kyselyyn 6.4.2020 mennessä. (Vastausaikaa on pidennetty alkuperäisestä 31.3. päättymisestä)

Kyselyn tulokset julkistetaan huhti-toukokuun aikana. Suunnitelmatyö valmistuu kevään kuluessa.

Osallistumalla tähän kyselyyn, olet mukana Kotkan kulttuurielämän tulevaisuuden rakentamisessa!

Kiitos jo etukäteen!

Tomi Purovaara, kulttuurijohtaja

Pääset vastaamaan tämän linkin kautta

Huom. Joillakin selaimilla lomakkeen lähetys ei tahdo onnistua. Varmimmin se onnistuu Google Chromella tai Firefoxilla.

 

KulttuuriKotka 2020: Опрос для жителей города

Город Котка приглашает вас принять участие в опросе, посвященном качеству и доступности культурных услуг в регионе.

Что вы думаете о культурной жизни в Котке? Насколько вы довольны культурными услугами в городе? Ощущаете ли потребность в их улучшении? Самое время поделиться своим мнением, которое станет основой для совместной работы города и его жителей!

Мир стремительно меняется, и культурные услуги должны отвечать вызовам времени. Именно поэтому весной 2020 город Котка разрабатывает новую культурную концепцию, которая будет учитывать приоритеты стратегии развития города. Наша цель – формирование Котки как культурного центра, расширение сотрудничества между различными организациями и деятелями сферы культуры и обеспечение равных возможностей для участия всех жителей в культурных мероприятиях. Программа отразит текущую ситуацию и очертит приоритеты для будущего развития.

В рамках разработки новой культурной концепции будут организованы обсуждения, о дате которых мы сообщим дополнительно. Отвечая на вопросы исследования, вы принимаете непосредственное участие в планировании культурной жизни города Котка!

Опрос на русском языке проводится совместно с Фондом Cultura. Все участники опроса примут участие в розыгрыше бесплатных билетов в кинотеатр или в Морской центр Vellamo, а также на фестиваль Kymijoen Lohisoitto.

Благодарим за ваше участие!

Томи Пуроваара,
директор по культуре г. Котка

Опрос займет около 15 минут.

Перейти к опросу: https://kotka.e-lomake.fi/lomakkeet/806/lomakkeet.html