Kulttuurin ja luovan alan toimijoiden tilatarvekysely

Kulttuurin vastuualue julkistaa kyselyn kotkalaisten taiteen, kulttuurin ja luovan alan toimijoiden tilatarpeista

Kaupunginvaltuuston 2020 vahvistamassa Kotkan kaupungin kulttuuriohjelmassa vuosille 2020-2025 päätettiin käynnistää prosessi Kotkan luovien alojen keskuksen perustamiseksi. Tähän liittyen kulttuurin vastuualue selvittää nyt verkkokyselyllä alan toimijoiden työskentelytilojen tarpeita.

”Lomakkeessa kysymme toimijoiden nykyisin käytössä olevista tiloista, tulevista tilatarpeista ja toiveista, niiden sijainnista ja varustelusta sekä tietysti toivotusta vuokratasosta”, kulttuurijohtaja Tomi Purovaara kertoo. ”

”Keräämme tietoa tarvesuunnitelmaa varten, jonka kautta voimme tutkia mahdollisesti käytettävissä olevien, kaupungin omistamien tilojen sopivuutta. Kulttuuriohjelmassahan visioitiin Kotkan kulttuurin ja luovien alojen yhteisen keskuksen perustamista esimerkiksi Kotkansaaren vanhan sairaalan tiloihin. Tilojen käyttäjiksi kaavailtiin muun muassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKia, Kotkan seudun musiikkiopistoa, Nuorisoteatteria, Lasten Kulttuurikeskusta, kaupunkilaisten kulttuuriyhdistyksiä ja -seuroja sekä luovan alan yrityksiä”, Purovaara kuvailee. ”Hankkeen mahdollisesti vaativan perusparannuksen kustannuksiin on vuosittain haettavissa myös ulkopuolista rahaa esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöstä”, hän jatkaa.

Kyselylomake löytyy täältä: https://kotka.e-lomake.fi/lomakkeet/945/lomake.html

Vastausaika on 21.10.2021 saakka. Tarvesuunnitelma valmistuu vuoden vaihteeseen mennessä.

Lisätiedot:

Tomi Purovaara, kulttuurijohtaja

p. 040 668 27 47, tomi.purovaara@kotka.fi