Tila-avustus

Tila-avustusta myönnetään kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen hallinnoimien tilojen (Konserttitalo, Nelosteatteri) vuokraamiseen.

Tilojen vuokrahintaan voidaan myöntää yleishyödyllisille yhdistyksille ja yhteisöille harkinnanvaraista alennusta tai vuokranmaksusta vapautusta. Yrityksille vuokrahinnan alennusta ei myönnetä.

Vuokrahinnan alennusta ei myöskään myönnetä tilaisuuksiin, hankkeisiin tai toimintoihin, joiden keskeinen tarkoitus on voitontavoittelu, mainonta tai siihen verrattava kaupallinen toiminta.

Kuitenkin, mikäli salien määritelty asiakaspaikkamäärä ei poikkeussyistä ole kokonaisuudessaan vuokrattavissa, voi kulttuurijohtaja tapahtumajärjestäjän hakemuksesta alentaa vuokraa samassa suhteessa kuin asiakaspaikkojen määrää on rajoitettu. Vuokrahinnan alennusta haetaan tilavarauksen yhteydessä.

Yksittäiset taiteilijat voivat lisäksi hakea tila-avustusta työhuoneidensa vuokrakustannuksiin kohdeavustushakemusten yhteydessä.