Kotkan kaupungin taidepalkinto

Kotkan kaupungin taidepalkinto myönnetään vuosittain joulukuussa elinvoimalautakunnalle tulleiden kaupunkilaisten ehdotusten perusteella

Taidepalkinnon suuruus on 1 000 euroa, ja se myönnetään tunnustukseksi merkittävästä taiteellisesta saavutuksesta tai toiminnasta. Palkinto voidaan myöntää Kotkassa syntyneelle tai Kotkassa asuvalle henkilölle, Kotkassa toimivalle järjestölle, yhteisölle, työryhmälle tai yhtyeelle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut jollakin kulttuurin alalla.
Sama taho voi saada palkinnon vain yhden kerran.

Elinvoimalautakunnan tulee tehdä kaupunginhallitukselle ehdotuksensa palkinnon jakamisesta vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus päättää palkinnon saajan lautakunnan esityksen perusteella. Palkinto jaetaan kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen sopivaksi katsomassa tilaisuudessa.