Festivaalien ja yleisötapahtumien harkinnanvarainen tuotantotukiavustus kesälle 2021

Elinvoimalautakunta päätti  tukea kotkalaisia tapahtuma-alan toimijoita tai Kotkassa järjestettäviä tapahtumia yhteensä 40 000 euron määrärahalla. Tuotantotuki on tarkoitettu kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä tukeville, kokoluokaltaan isommille, ammattimaisesti järjestetyille tapahtumille, joita on mahdollisuus rajoitusten puitteissa järjestää.

Tuotantotuen hakemisen määräajat ovat 8.6. ja 30.6.2021. Hakemukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen kulttuuri@kotka.fi.

Tukea saavan tapahtuman taustaorganisaation tulee olla kotkalainen, tai avustettava tapahtuma tulee järjestää Kotkassa syyskuun 2021 loppuun mennessä. Tuotantotuki voi olla rahallinen tuki tai tuotannollinen muu tuki, jolloin Kotkan kaupunki tai Kotkan kauppatie ry. mahdollistaa tapahtuman toteutumisen esimerkiksi maksuttomalla torialueen käytöllä, markkinointiavulla tai kustantamalla osia tuotannosta.

Tuotantotukea (suora rahallinen tuki tai muu tuki) haetaan 8.6. ja 30.6. mennessä vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi

 • hakijan nimi ja (mahdollinen) rekisteritunnus
 • tapahtuman (työ)nimi
 • tapahtumapaikka ja -aika
 • referenssit aiemmasta vastaavasta toiminnasta
 • tapahtuman tuotantosuunnitelma
 • osoitus tapahtuman järjestämisen edellyttämästä järjestäjätahon taloudellisesta tilanteesta

Hakemukset arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • tapahtuman taustaorganisaation tulee olla rekisteröity Kotkassa, ja/tai avustettava tapahtuma tulee järjestää Kotkassa 30.9.2021 mennessä
 • tapahtumalla tulee olla aluetaloudellisia vaikutuksia Kotkassa
 • tapahtumalla tulee edistää kaupungin elinvoimaisuutta ja sillä pitää olla myönteinen vaikutus kaupungin elinkeinoelämälle ja yrittäjille
 • tapahtuman järjestäjän on osoitettava järjestäneensä onnistuneesti vastaavan kokoisia tapahtumia
 • tapahtuman järjestäjän tulee esittää toteuttamiskelpoinen tuotantosuunnitelma
 • tapahtuma tulee järjestää voimassa olevat rajoitukset huomioiden terveysturvallisesti
 • tapahtuman järjestäjän tulee pyydettäessä osoittaa todeksi tuotannosta syntyvät kustannukset
 • tuettavien tapahtumien tulee tunnistaa asiakaskuntansa, ja ne pitää suunnata moninaiselle yleisöjoukolle esteettömyys mahdollisuuksien mukaan huomioiden
 • tapahtuman markkinoinnissa ja materiaaleissa Kotkan kaupunki näkyy yhteistyökumppanina, osatoteuttajana tai mahdollistajana
 • tuen maksatus tapahtuu tapahtuman jälkeen, tapahtuman järjestäjän toimitettua Kotkan kaupungille tapahtumasta kertova vapaamuotoinen kirjallinen selvitys.