Tukea yrittäjälle koronavirustilanteessa

Kotkan kaupunki tukee yrittäjiä poikkeustilanteessa erilaisin toimin sekä jakamalla tietoa muiden tarjoamista palveluista ja tuesta. Tiivis vuoropuhelu ja yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä on tärkeää, tilanteesta selvitään parhaiten yhteistyöllä. Kannustamme yrityksiä olemaan aktiivisia ja hakemaan apua ja neuvoja ennakoivasti.

Tietoa eri toimijoiden tarjoamasta avusta löytyy kootusti  Cursorin sivuilta:

Yritysneuvonta koronavirustilanteessa

Yritysneuvonta palvelee nyt yrityksia pidennetyillä palveluajoilla. Yritysneuvojat auttavat ja neuvovat kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa, myös haasteiden selättämisessä.

Yksinyrittäjien toimintatuki

Yksinyrittäjät voivat hakea kaupungilta tukea koronavirustilanteessa

 • Tuen suuruus on 2000 euroa 
 • Kyseessä on kertakorvaus
 • Tuki voidaan myöntää yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen

Yksinyrittäjien toimintatukea voit hakea  Cursorin kautta.

Kaupunki myöntää vuokranmaksuaikoihin pidennystä

Kotkan kaupunki on 24.3. päättänyt  tukitoimista yrityksille. Näillä pyritään auttamaan erityisesti paikallisia yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamassa ahdingossa. Kaupunki on kehottanut konserniyhtiöitään ottamaan vastaavat tukitoimet käyttöön. Kaupunki on myös varautunut päivittämään tukitoimenpiteitään tilanteen mukaan.

Kaupunki myöntää yritystilojen vuokranmaksuun tarvittaessa maksuaikojen pidennyksiä. Maksuaikojen pidennykset koskevat sekä yritystilojen vuokria että maanvuokria.
Mikäli yrityksen tilanne koronavirusepidemiasta johtuen on huomattavasti vaikeutunut, yritys voi pyytää kaupungilta vuokranantajana helpotusta virusepidemian aikana kertyneiden vuokrasaatavien määrään. Kaupunki tai sen tytäryhtiö voi perustellusta syystä myöntää helpotuksen epidemian ajalta maksettavan vuokran määrään.

Ostolaskujen maksua aikaistetaan ja myyntilaskutusta myöhäistetään

Kaupunki pyrkii aikaistamaan ostolaskujen maksuajankohtaa eräpäivää aikaisemmaksi. Tarvittaessa laskuttaja voi sopia nopeammasta laskutusrytmistä. Laskutusrytmin sopimuksesta poikkeava määräaikainen muutos sovitaan sopimusvastuuhenkilön kanssa.

Kaupungin myyntilaskutusta myöhäistetään tulevien laskutusaineistojen osalta. Lisäksi laskutusaineistoihin määritellään pidemmät maksuehdot. Maksuehtojen pidennykset toteutetaan tarvittaessa jo laskutettuihin maksamattomina oleviin laskutussaataviin. Maksuehdoksi voidaan maksimissaan määritellä 90 päivää. Maksuaikamuutoksien osalta laskutuksen saaja on yhteydessä laskuttajaan.

Laskutuksen perintätoimenpiteet voidaan keskeyttää, mikäli perinnän keskeyttämisestä ei ole oletettavissa huomattava maksun tai maksun perintäoikeuden menetys.

Julkisia hankintoja vauhditetaan

Kaupunginhallituksen mukaan yritysten tilanteen tukemiseksi on tärkeää, että julkisia hankintoja toteutetaan suunnitelmallisesti tai vauhdittamalla niiden toteutusta. Kotkan Hankintaperiaatteet -hankintaohjelma on linjassa tämän tukipaketin kanssa.
Voimassa olevia hankintaohjeistuksia täsmennetään seuraavasti:

 • Hankinnat viedään eteenpäin sovitusti ja aikaistetaan toteutusta mahdollisuuksien mukaan
 • Sovitellaan maksuehtoja yhdessä sopimuskumppanien kanssa
 • Voimassa olevien hankintasopimusten osalta pyritään löytämään sopimusehtojen ja sopimusten kohtuullisuuteen tähtääviä ratkaisuja ja käyttämään joustoja
 • Soveltuvissa hankinnoissa pyritään löytämään nykyisille sopimuskumppaneille korvaavaa työtä, jos sopimuksen mukainen toiminta on estynyt
 • Huolehditaan siitä, että alueen yritykset saavat tietoa tarjouspyynnöistä ja tukea vastaamiseen. Cursorin yritysneuvonta toimii tehostetusti.

Pienhankinnat (alle kansallisen kynnysarvon jäävät hankinnat)

 • Hankinnat toteutetaan pääsääntöisesti sähköpostitarjousten avulla, mikäli voimassa olevia sopimuksia ei ole. Hintatiedustelut ja tarjouspyynnöt tulee lähettää vähintään kolmelle yritykselle.
 • Huomioidaan huolto- ja toimitusvarmuuteen liittyvät tekijät soveltuvasti.

Hankintalain kynnysarvon ylittävät hankinnat

 • Hankinnat jaetaan osiin hankintalain mukaisesti esimerkiksi tuoteryhmittäin ja alueittain. Lisäksi valitaan hankintaan useampi tarjoaja toimittajaksi, mikäli se on mahdollista.
 • Markkinavuoropuheluita ei lopeteta, vaan ne pidetään tarvittaessa verkkokokouksina tai hankinta-asiakirjat lähetetään potentiaalisille tarjoajille kommentoitavaksi.
 • Huomioidaan huolto- ja toimitusvarmuuteen liittyvät tekijät soveltuvasti.