Maankäyttöluvat

Kaupungin omistamilla maa- ja vesialueilla sekä julkisilla puisto-,
viher- ja katualueilla järjestettäviin tapahtumiin sekä muuhun
alueiden tilapäiseen käyttöön tulee hakea maankäyttölupa.

Erilaisia maankäyttölupia myönnetään noin sata kappaletta vuodessa.
Kaupunki on kehittämässä sähköistä asiointia myös tapahtumalupien osalta.
Tällä hetkellä tilapäisiä maankäyttölupia haetaan pääsääntöisesti
lähettämällä vapaamuotoinen lupahakemus sähköpostitse
maanhankinnan ja -luovutuksen palveluyksikköön.

Lupahakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  • missä ja milloin aluetta olisi tarkoitus käyttää
  • millainen käyttötarkoitus on kysymyksessä
  • kuka tapahtuman järjestää, järjestäjän yhteyshenkilöt ja yhteystiedot