Työllistämisen tukeminen

Kotkan kaupunki haluaa olla mukana vaikuttamassa työllistämiseen kaupungin alueella. Tähän tarkoitukseen on tarjolla taloudellista tukea kaupungin alueen toimijoille. Taloudellisen tuen tarkoituksena on madaltaa toimijoiden työllistämiskynnystä. Yksi taloudellisen tuen muoto on yhdistyksille ja yrityksille maksettava kuntalisä.

Kuntalisä yhdistyksille, yrityksille ja nuorten kuntalisä

Kotkan kaupunki myöntää kuntalisää Kotka-Haminan seudun yhdistyksille, jotka palkkaavat työntekijän palkkatuella. Kuntalisää voivat hakea yhdistykset työttömälle, jonka vakituinen asuinkunta on Kotka. Kuntalisän määrä riippuu asiakkaan tilanteesta ja kuntalisän määrä lasketaan tapauskohtaisesti.

Kotkan kaupungin säännöt yhdistyksille 2022

Kotkan kaupunki myöntää kuntalisää myös yrityksille, jotka palkkaavat työntekijän palkkatuella. Palkkatuella työllistettävän työttömän asuinkunta tulee olla Kotka. Kuntalisää saavan yrityksen kotipaikka tulee myös olla Kotka. Kuntalisän määrä riippuu asiakkaan tilanteesta ja kuntalisän määrä lasketaan tapauskohtaisesti.

Kotkan kaupungin säännöt yrityksille 2022

Kuntalisän hakeminen

Kuntalisiä anotaan hakemuksella, johon liitetään jäljennökset työvoimatoimiston palkkatukitukipäätöksestä ja työsopimuksesta. Nuorten kuntalisässä riittää kopio työsopimuksesta. Hakemukseen kirjataan selvitys työllistetyn palkkauskustannuksista. Kuntalisää myönnetään siinä järjestyksessä, kuin hakemuksia tulee. Lisää ei voi varata tulevalle ajalle.

Kuntalisä maksetaan takautuvasti maksatushakemusta vastaan. Maksuhakemus toimitettava viimeistään seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Maksatushakemuksen liitteenä on oltava

  • selvitys työllistetyn palkkakustannuksista,
  • jäljennös palkkakuitista sekä
  • selvitys lomarahoista.

Palkkatukea koskevat linjaukset löytyvät Kotkan kaupungin verkkosivuilta:

LINKKI Kotkan kaupungin ohjeisiin ja säädöksiin.

Kuntalisähakemus ja kuntalisän maksatushakemus toimitetaan osoitteeseen

Henkilöstöasioiden yksikkö, Kotkan kaupunki
Laivurinkatu 4
48100 Kotka

Kuntalisähakemus

Maksatushakemus