Kotka 2025 on tehty yhdessä!

Kotka 2025 kaupunkistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.5.2018.

Kotka 2025 –kaupunkistrategia löytyy kokonaisuudessaan täältä:

Kotka 2025 kaupunkistrategia

Kotka 2025 –strategian kärjet ovat

  • Oppiva ja yrittävä Kotka - Koulutuksen, elinikäisen oppimisen ja yrittämisen kaupunki
  • Upean elinympäristön Kotka - Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki
  • Yhteinen Kotka – Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki
  • eKotka - Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja e-kotkalaisia maailmalla

Tavoitteena tiivis ja selkeä strategia

Kotkan uuden kaupunkistrategian valmistelu käynnistyi tammikuussa 2018. Pohjatyö aloitettiin vuoden 2017 puolella kartoittamalla kaupunkilaisten näkemyksiä, edellisen strategian muutostarpeita, toimintaympäristön nykytilaa ja kehitystrendejä ja muutoshaasteita. Prosessin aikana muodostettiin yhteinen näkemys nykytilanteesta, toimintaympäristön muutoksista ja haasteista, muodostettiin Kotkan visio, arvot ja strategiset päämäärät ja ylätason toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi laadittiin mittarit, joilla onnistumista mitataan.

Kaupunginvaltuusto vastaa ja päättää kaupunkistrategiasta. Kaupunginhallituksen tehtävänä on ohjata strategian laadintaa sekä sen toteuttamista tukevia kehitysohjelmia.

Näiltä sivuilta löydät tietoa strategian tekemisestä ja taustatiedoista.

Strategian materiaalit

Strategia2025

Tiedostot ovat pdf-muodossa

Kansi A4

Kansi A3