Marianna Ruonala

17.11.2018 / Marianna Ruonala, kansliapäällikkö

Ajankohtaista hallinnosta

Kotkan kaupungin hallinnossa pohditaan tällä haavaa hallintosäännön muutosta. Hallintosäännöllä määritellään eri viranomaisten toimivaltasuhteet ja vastuut.
Kaupunginvaltuusto on jo kesällä 2018 hyväksynyt muutoksen pohjaksi organisaatiokaavion, jonka pohjalta hallintosääntö hiotaan uuteen muotoonsa. Syksyn aikana on tarkemmin selkiintynyt, mitä toimintoja 1.1.2019 alkaen siirtyy KymSoteen ja mitä jää kuntaan.

Konkreettisimpia muutoksia hallintosääntöön tulevat olemaan uuden hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen muodostuminen hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Tämä vastuualue tulee toimimaan tilaajana KymSoteen päin. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat myös moninaiset kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät asiat sekä maahanmuuttoasiat.

Palvelujohtajan virka lakkaa ja sitä myöten hyvinvointipalvelujen palvelualue, johon on kuulunut useita vastuualueita ja toimintayksiköitä. Jatkossa on tarkoitus, että aiemmin palvelujohtajan alaisuudessa toimineet vastuualueet ja toimintayksiköt toimivat suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Kansliapäällikölle siirtyvät kuitenkin vastuualuejohtajia ja toimintayksikköjen johtajia koskevat henkilöstöhallinnolliset asiat. Johtajien valinnat siirtyvät kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus ottaa siis tiukempaa roolia johdon henkilövalintoihin. Kaupungin edunvalvontaa pyritään vahvistamaan ja hallintosääntöön esitetään siihen pohjautuvia muutoksia.

Hallintosääntömuutoksen jälkeen tarkistetaan vielä lautakuntien alaista toimintaa ohjaavat toimintasäännöt. Toimintasäännöillä on mahdollistettu delegointeja ja lautakunnan alaisen organisaation tarkempaa kuvaamista. Toimintasääntöjä on myös nopeampi muutella kuin hallintosääntöä, jos tarvetta ilmenee. Ylipäätään toimintasäännöillä on luotu lautakunnille mahdollisuus reagoida nopeasti ja joustavasti alaisessaan hallinnossa tarvittaviin muutoksiin. Tätä keinoa on kuitenkin käytetty varsin säästeliäästi.

Kaiken kaikkiaan ensi vuoden alussa ollaan uuden edessä, kun kaupungin toimintoja kehitetään ilman omaa sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä. Jäljelle jäävältä organisaatiolta se vaatii vahvaa vaikuttamista ja Kotkan kaupungin etujen valvontaa KymSoteen päin.

 

Valitse blogi

Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja
Esa Sirviö

Henry Lindelöf
Kaupunginjohtaja
(jäi eläkkeelle 1.5.2018)
Henry Lindelöf

Nina Brask
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

Terhi Lindholm
Kehitysjohtaja

Liisa Rosqvist
Vanhustenhuollon johtaja

Antti Mattila
Liikuntajohtaja

Hannele Pajanen
Perhepalvelujohtaja

Markku Hannonen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Leena Ruotsalainen
Nuorisotoimenjohtaja

Heli Sahala
Sosiaalijohtaja

Juha Henriksson
Opetustoimenjohtaja
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Pirjo Puolakka
Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka

Pia Ruuskanen
Kotihoidon johtaja
Pia Ruuskanen

Kati Homanen
Terveysjohtaja
Blogikuva, Kati Homanen

 

Minna Uusitalo
Henkilöstöjohtaja
Minna Uusitalo

Raili Liukkonen
Varhaiskasvatusjohtaja
Raili Liukkonen

Marianna Ruonala
Kansliapäällikkö
Marianna Ruonala