Pia Ruuskanen

13.02.2016 / Pia Ruuskanen, Kotihoidon johtaja

Kotona asumista tuetaan

Kotkassa on noin 5600 yli 75-vuotiasta henkilöä, joista suurin osa pärjää omin avuin, läheisten tuella tai pienin tukipalveluin turvin omissa kodeissaan, osa on säännöllisen kotihoidon asiakkaana.

Hyvään arkeen kuuluu muistorikas koti, omaisten ja läheisten tuki, toimintakyvyn ja terveydentilan säilyttäminen sekä turvallisuuden tunne. Myös kuntouttavat arjen askareet ja muu toiminnallisuus edistävät kotona asumista pidempään. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle ikäihmiselle tulisi löytää mielekästä tekemistä, mukavia ihmiskontakteja ja mahdollisuus vaikuttaa jokapäiväiseen elämään.

Kotihoidon tarkoituksena on ennaltaehkäistä ikääntyneiden syrjäytymistä ja antaa tukea kotona asumiseen mm. uuden asiakasneuvontapalvelun avulla. Asiakasneuvonnasta saa tietoa, ohjausta sekä palvelutarpeen alustavaa selvittelyä. Asiakasneuvonnan kautta tuetaan ikäihmisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä sekä varmistetaan palveluiden oikea-aikainen saatavuus.

Kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden kotona asumista tuetaan monipuolisesti. Jokaiselle laaditaan liikuntasuunnitelma ja heillä on mahdollisuus osallistua päiväkeskustoimintaan, liikuntaryhmiin sekä saada lyhytaikaishoitoa hoivakodeissa. Kotikuntoutusta tuetaan fysioterapeuttien ja liikunnanohjaajien tekemien kotikäyntien avulla. Vapaaehtoisia henkilöitä on saatu kavereiksi ja ulkoiluttajiksi ja lisäturvaa tuotetaan turvarannekkeilla ja kuvayhteyspuhelimilla.

Omaishoitoperheitä tuetaan omaishoidon tukitiimin käyntien avulla, omaishoitajien terveystarkastuksilla ja erilaisten liikunta- ja ryhmätoimintojen kautta, hyvinvointiteknologian avulla sekä järjestämällä omaishoitajille asiointi- ja virkistysvapaita. Omaishoidon tukikeskus järjestää asiakasiltoja sekä ryhmätapaamisia. Yhdistykset ja järjestöt tuottavat omaishoitajille virkistys- ja kuntoutustoimintaa.

Veteraanijärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistä. Sitä tehdään esimerkiksi rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalvelujen suunnittelussa, koordinoinnissa ja arvioinnissa. Jo usean vuoden ajan kotona asuvat tunnuksen omaavat rintamaveteraanit ovat voineet saada monipuolisia tukipalveluja kotona asumisen tueksi. Tätä työtä jatketaan myös tänä vuonna.

 


Pia Ruuskanen
Kotihoidon johtaja
pia.ruuskanen (at) kotka.fi

 

 

Valitse blogi

Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja
Esa Sirviö

Henry Lindelöf
Kaupunginjohtaja
(jäi eläkkeelle 1.5.2018)
Henry Lindelöf

Nina Brask
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

Terhi Lindholm
Kehitysjohtaja

Liisa Rosqvist
Vanhustenhuollon johtaja

Antti Mattila
Liikuntajohtaja

Hannele Pajanen
Perhepalvelujohtaja

Markku Hannonen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Leena Ruotsalainen
Nuorisotoimenjohtaja

Heli Sahala
Sosiaalijohtaja

Juha Henriksson
Opetustoimenjohtaja
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Pirjo Puolakka
Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka

Pia Ruuskanen
Kotihoidon johtaja
Pia Ruuskanen

Kati Homanen
Terveysjohtaja
Blogikuva, Kati Homanen

 

Minna Uusitalo
Henkilöstöjohtaja
Minna Uusitalo

Raili Liukkonen
Varhaiskasvatusjohtaja
Raili Liukkonen

Marianna Ruonala
Kansliapäällikkö
Marianna Ruonala