24.2.2018 / Minna Uusitalo, henkilöstöjohtaja

Häirinnästä yhteistyöhön

Kotkan kaupunki sai Kouvolan kaupungilta haasteen osallistua Oikeusministeriön käynnistämään #häirinnästävapaa-kampanjaan. Kotka otti haasteen vastaan ja haastoi puolestaan kampanjaan mukaan konserniyhtiönsä. Kampanjan on käynnistänyt oikeusministeri Antti Häkkänen.

#häirinnästävapaa-kampanja on suomalainen vastine maailmanlaajuisille seksuaalisen häirinnän ja työelämän epätasa-arvon kampanjoille. Kampanjan tavoitteena on nostaa esiin hyviä toimintamalleja, joilla seksuaaliseen häirintään voidaan puuttua eri organisaatioissa. Kampanjan idea on tiivistetty kolmeen kohtaan:

1.Puutu jos näet

2.Kerro jos koet

3.Toimi ja levitä tietoa


Erittäin tärkeä aihe nostaa esille ja puheisiin. Tehdään näkyväksi asiaa, joka on olemassa, mutta josta ei ole helppo puhua ääneen.

Häirinnän esille nostaminen on nopeasti tuottanut tulosta. Kampanjat näkyvät ja kuuluvat puheissa. Ihmiset ovat alkaneet kuulemaan ja arvioimaan tilanteita uusin silmin ja korvin sekä reagoimaan tilanteissa. Häirinnän vastainen toiminta voi olla joskus pieniäkin tekoja, kun vain osaa olla herkkänä asialle. Käytännössä Kotkan kaupungilla esimerkiksi tarkennetaan ohjeita ja luodaan toimintamalleja häirinnän ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

Häirintää on monenlaista. Sitä ilmenee suorista kontakteista kaksimielisiin vitseihin. Kotkassa kampanja käynnistettiin avaamalla henkilöstölle kysely, jossa sai kertoa kokemastaan häirinnästä. Tuloksien mukaan häirintää on melko vähän. Sitä ilmenee jonkin verran asiakaskontakteissa ja muutamissa tapauksissa myös työyhteisöjen jäsenten toiminta on koettu häiritseväksi.

Kotkan kaupungilla ajatellaan, että häirinnästävapaa tarkoittaa seksuaalisen häirinnän ohella vielä laajempaa asiaa. Ajatuksen voi laajentaa myös muuhun yhteiseen, ihmisten väliseen toimintaan. Siihen, miten olemme toistemme kanssa tekemisissä, miten teemme yhteistyötä keskenämme. Häirinnästä vapaa tarkoittaa sitä, miten kunnioitamme toisiamme ja kuulemme toistemme näkökulmia. Se tarkoittaa sitä, että käyttäydymme toisiamme kohtaan hyvin ja asiallisesti. Lopulta kyse on siis perusasioista.

Muutostilanteet nostavat esille yhteistyön haasteet ja lieveilmiöt. Kotkan kaupunginkin henkilöstö on kohdannut pelkästään viime vuoden aikana useita merkittäviä muutoksia. Vuoden aikana on

·käynnistetty sote- ja maakuntahankkeiden valmistelu,

·päätetty osallistua mahdolliseen sote-hankeen pilottiin,

·päätetty valmistella maakunnallista sote-kuntayhtymää,

·viritelty ajatusta maakunnallisesta tukipalveluyhtiöstä,

·valittu uusi kaupunginjohtaja,

·käynnistetty uuden kaupunginstrategian valmistelu ja

·käynnistetty jäljelle jäävän kunnan organisaation valmistelu.


Valmistelutöissä on haluttu korostaa eri tahojen yhteistyötä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Muutoksilla haetaan uusia tuulia ja ideoita, mutta muutosten valmistelu herättää tunteita, epävarmuutta ja tyytymättömyyttäkin. On inhimillistä, että yhteistyöllä luodut kompromissit eivät miellytä kaikkia.

Muutostilanteissa herää halu nostaa omaa ääntään muiden yli ja pyrkiä vaikuttamaan, joskus jopa sopivuusrajan tuntumassa. #häirinnästävapaa kampanja herättää meidät miettimään, mikä on sallittua.

Se auttaa meitä tunnistamaan tilanteita ja antaa luvan puuttua epäasialliseen käytökseen.

Muutostilanteissa ja niiden läpiviemisessä arvioidaan, toimitaanko organisaatioissa kypsästi. Uskalletaanko asioista olla erimielisiä ja kuulaanko aidosti toisten mielipiteitä? Osataanko asioista keskustella avoimesti ja rakentavasti katsoen kokonaisuuksia, päästäen irti oman edun näkökulmasta?

Toivon, että häirintään ja epäasiallisen kohtelun vähentämistä tavoittelevat kampanjat osataan ottaa organisaatioissa ja eri työyhteisöissä oikein vastaan. Kampanjat eivät tarkoita, että mielipiteitä tulisi jatkossa peitellä tai niistä pitäisi vaieta. Vahvojenkin mielipiteiden ilmaiseminen on erittäin suotavaa, kun sen tekee loukkaamatta muita. Ja edelleen työpaikoilla voi olla rennosti ja viljellä huumoria ja vitsejä, kunhan vitsit ovat hyvän maun mukaisia ja käytös on asiallista.

 

Valitse blogi

Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja
Esa Sirviö

Henry Lindelöf
Kaupunginjohtaja
(jäi eläkkeelle 1.5.2018)
Henry Lindelöf

Nina Brask
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

Terhi Lindholm
Kehitysjohtaja

Liisa Rosqvist
Vanhustenhuollon johtaja

Antti Mattila
Liikuntajohtaja

Hannele Pajanen
Perhepalvelujohtaja

Markku Hannonen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Leena Ruotsalainen
Nuorisotoimenjohtaja

Heli Sahala
Sosiaalijohtaja

Juha Henriksson
Opetustoimenjohtaja
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Pirjo Puolakka
Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka

Pia Ruuskanen
Kotihoidon johtaja
Pia Ruuskanen

Kati Homanen
Terveysjohtaja
Blogikuva, Kati Homanen

 

Minna Uusitalo
Henkilöstöjohtaja
Minna Uusitalo

Raili Liukkonen
Varhaiskasvatusjohtaja
Raili Liukkonen

Marianna Ruonala
Kansliapäällikkö
Marianna Ruonala