11.2.2017 / Markku Hannonen, kaupunkisuunnittelujohtaja

Nyt mielessä kaupungin sydän

Kaupunki tarvitsee vahvasti sykkivän sydämen ollakseen elinvoimainen. Tämä sydän on kaupungin keskusta, jossa elämän ja talouden virrat kohtaavat. Kotkan kaupungilla on rikas kaupunkielämän historia. Jo kaupungin synnystä alkaen keskustaa on rakennettu rohkeasti, parasta osaamista käyttäen. Niin kaupunki on kasvanut täysipainoiseksi ja aikaa kestäväksi urbaaniksi kokonaisuudeksi. Edeltävien polvien tulevaisuudenusko kantaa Kotkaa edelleen.

Kaupungin luonteeseen kuuluu muutos. Toisaalta kaupunkia kehitetään ajassa vallitsevien ideoiden mukaisesti, toisaalta se muuttuu satunnaisesti, pala palalta. Ihmisten muistot sitoutuvat rakennettuun ympäristöön ja paikkoihin, ja kaupungit kirjoittavat itsensä vähitellen osaksi meitä asukkaita. Siksi rakennukset ja kaupunkiympäristö eivät ole yhdentekeviä. On tärkeä voida tunnistaa katukuvassa kaupungin elämän jäljet eri vuosikymmeniltä. Ilman niitä kaupunki on tylsä ja tuntuu kulissilta.

Kotkan keskusta muuttuu: Sisääntulotie vaihtaa linjaa, Kantasataman alue alkaa kehittyä, ammattikorkeakoulun kampus tuo opiskelijat kaupunkiin, uusia asumisen mahdollisuuksia avautuu, myös palvelut voivat sijoittua uusin tavoin. Kaupunkikulttuurin elävöityminen luo uusia tapoja käyttää kaupunkia. Muutoksen ohjaamiseksi ja hyvien mahdollisuuksien toteuttamiseksi laaditaan Kotkan keskustan osayleiskaava.

Kaupungin elinvoiman ja sykkeen tekevät ihmiset. Mitä voimme tehdä houkutellaksemme nuoria osaajia asumaan ja yrittämään Kotkassa? Perinteinen viisaus painottaa hyvää taloudenpitoa ja työpaikkoja houkuttimena. Menestyvien kaupunkien kokemus osoittaa, että elämisen laatu vetää puoleensa niitä asukkaita, jotka itse luovat työpaikkoja.

Kotkan keskustan suunnittelu etenee kevään aikana luonnosvaiheeseen. Työssä pohditaan erityisesti asioita, jotka vaikuttavat kaupungin elinvoimaan - kuten meri- ja satamakaupungin identiteetin vahvistamista, keskustan rakennetta, käveltävyyttä ja pyöräilyn edellytyksiä, uusia asumismahdollisuuksia, pysäköintiä, kaupan alueita sekä yhteistä julkista tilaa. Hyvän suunnitelman kasvattamiseen tarvitaan koko kylä. Aktiivisuus ja avoin keskustelu tukevat työtä. Uskotaan tulevaisuuteen ja luodaan siitä sellainen, että se kantaa kaupunkia pitkälle eteenpäin!

 

14.3.2015 / Markku Hannonen, kaupunkisuunnittelujohtaja

Kantasataman uudistaminen on tärkeää

Kantasataman uudistaminen satama-alueesta osaksi kaupunkikeskustaa on merkittävin muutos Kotkan kaupunkirakenteessa pariin kolmeen vuosikymmeneen. Alueesta on laadittu erilaisia suunnitelmia jo yli kymmenen vuoden ajan. Kaavailut eivät kuitenkaan ole toteutuneet, vaikka taloudellisesti ajat ovat olleet nykyistä paremmat. Jokainen suunnitelma on painottanut erilaisia käyttötapoja ja tuonut oman lisänsä ajatuksiin alueen tulevaisuudesta. Ajan kuluminen on auttanut ajatusten kypsyttämistä kohti toteutuskelpoisuutta. Nyt Kantasataman kehittämishankkeen mahdollistava asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville.

Kantasatama on satamaelämänsä aikana palvellut erityisesti teollisuuden tarpeita, mutta sillä on ollut myös paljon taloutta laajempi merkitys. Satama on ollut kotkalaisten ikkuna maailmaan, ja myös muun maailman ikkuna Kotkaan – sataman kautta kaupunki on tullut tunnetuksi ulkomaita myöten. Eri sukupolvet ovat vuorollaan rakentaneet ja laajentaneet satamaa rohkeasti ja luoneet samalla edellytyksiä yritysten tuleville investoinneille ja kotkalaiselle työlle.

Juuri työn kannalta Kantasataman uudistaminen on erityisen tärkeä asia. Kehittämishankkeen toteutuessa alueelle syntyy selvitysten mukaan satoja työpaikkoja, joista moni soveltuu myös nuorille. Samalla kaupungin keskusta-alue laajenee ja palveluvalikoima paranee entisestään.

Uudistuvassa Kantasatamassa hienoa on, että se vahvistaa kaupallisesti kaupungin keskustaa, joka on luontainen paikka erikoistavara- ja muotikaupalle. Alueelle on löytymässä monipuolinen eri käyttöjen kokonaisuus, joka lisäksi tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. Uusi ja vanha yhdessä ovat pari, jonka vetovoima on kestävää.

Neuvottelut Kantasataman rakentamisen vaiheista ja investointien kustannuksista ovat käynnistyneet. Kaupungin rooliin kuuluu esimerkiksi olla rakentamassa alueen katuja. Tämä ei ole poikkeuksellista, kaupunki investoi aina kun jokin alue otetaan käyttöön. Alkuvaiheessa rahaa sitoutuu enemmän kuin myöhemmin käyttöä laajennettaessa. Selvyyden vuoksi on hyvä todeta, että itse kehityshanke rakennuksineen toteutetaan täysin yksityisin varoin.

Koska hanke toteutetaan vaiheittain, kaupungin investoinnit jakautuvat usealle vuodelle. Tehdyt investoinnit saadaan takaisin työpaikkojen, asuntojen, verotulojen, matkailun, taloudellisen toimeliaisuuden, kaupungin houkuttelevuuden ja myös tonteista saatavien vuokratulojen kautta.

Yhtälö mittavan kaupunkirakennushankkeen toteutumisessa on mutkikas. Kotka on osa kansainvälistä talousyhteisöä, jonka muutokset heijastuvat kaikkialle. Viimeisen vuoden aikana muutokset ovat olleet ennakoimattomia ja niiden vaikutukset voimakkaita. Mikäli Kantasataman kehittämishanke ei toteutuisikaan, olisiko suunnittelu kannattanut?

Kantasataman suunnittelu ja valmistelu ovat osa kaupungin välttämätöntä ennakointia. Ne ovat askelia, joita ei voi jättää väliin, ja jotka vievät kohti uudistuvaa Kantasatamaa. Kaupungin tulee huolehtia tulevaisuudestaan itse. Kaupunki, joka ennakoi ja suunnittelee tulevaa ja osaa kertoa mitä se tahtoo ja miksi, on myös investoijien näkökulmasta houkutteleva.

 

Valitse blogi

Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja
Esa Sirviö

Henry Lindelöf
Kaupunginjohtaja
(jäi eläkkeelle 1.5.2018)
Henry Lindelöf

Nina Brask
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

Terhi Lindholm
Kehitysjohtaja

Liisa Rosqvist
Vanhustenhuollon johtaja

Antti Mattila
Liikuntajohtaja

Hannele Pajanen
Perhepalvelujohtaja

Markku Hannonen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Leena Ruotsalainen
Nuorisotoimenjohtaja

Heli Sahala
Sosiaalijohtaja

Juha Henriksson
Opetustoimenjohtaja
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Pirjo Puolakka
Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka

Pia Ruuskanen
Kotihoidon johtaja
Pia Ruuskanen

Kati Homanen
Terveysjohtaja
Blogikuva, Kati Homanen

 

Minna Uusitalo
Henkilöstöjohtaja
Minna Uusitalo

Raili Liukkonen
Varhaiskasvatusjohtaja
Raili Liukkonen

Marianna Ruonala
Kansliapäällikkö
Marianna Ruonala