15.9.2018 / Heli Sahala, sosiaalijohtaja

Malttia ja itsehillintää

Uusi oppiaine meille kaikille? Uutisten mukaan monella meistä tuntuu olevan liian kiire liikenteessä, myös polkupyörällä. Ylinopeutta, suojatiesäännösten rikkomista, ohittelua ja uhittelua.
Alkoholin nauttiminenkin karkaa monelta käsistä ja kotiin pitää hoippua tai saada virkavallan kyyti yöksi ankeampiin oloihin. Puhumattakaan heistä, jotka ”pienen naukkailun” jälkeen katsovat olevansa ajokunnossa.
On toki muitakin hillinnän paikkoja: kenkä- ja vaatekaupat, peliautomaatit, uudet tekniset vempaimet ja kodin koneet, jotka ensi-innostuksen jälkeen pölyttyvät kaapeissa.

Koko maailma ja jopa avaruus on tullut ulottuvillemme. Some on myös arkeamme ja tekee meistä kaikista viestijöitä. Samalla meidän on aina vaikeampi tietää, mikä on faktaa, mikä trollausta, manipulointia, vaikuttamista omien tarkoitusperien hyväksi tai jopa pahansuopaa panettelua. Emme tiedä sitäkään, kuka ja mikä viestien takana on. Some on hyvä ja nopea viestinvälittäjä, mutta sitä myös pahassa, harhaanjohtamisessa.

Kotka pääsi taas rajuihin otsikkoihin ja vielä rajumpaa oli some-viestintä. Tilanne oli hätkähdyttävä ja onneksi se selvitettiin nopeasti. Jälkiviisas toteaa, että ensin tutkitaan ja sitten hutkitaan. Mutta tunnekuohu, jolla asiaa ehdittiin käsitellä, jätti arpia moneen ihmiseen. Niihinkin, jotka eivät suoraan olleet osallisina.

Kun asia osuu lähipiiriin, reaktiot ovat voimakkaita. Kun mediasta ja välikäsien kautta saadun tiedon varassa lähdetään kiihdyttämään, olisi vähintäänkin aikuisten laskettava kymmeneen, tai sataan. Onneksi meillä on asiallisia ja rohkeita nuoria, jotka ottavat kantaa ja hillitsevät meitä tällä miinakentällä. Kiitos heille!

Rahankäyttö on myös uudistunut, samoin rahoituksen keinot. Luottoa ei enää tarvitse varoen mennä hakemaan pankista, kun pikavipin saa puhelinsoitolla vaikka keskellä yötä. Juhlintaa voi jatkaa tai hankkia elämän ja kodin ”välttämättömyyksiä”. Kuitteja harva säästää ja siksi yllätyksiä on luvassa. Mikä olikaan vipin korko? No, saahan siihen maksuaikaa - suurella rahalla! Kierre on valmis ja ulospääsy vaatii tuota itsehillintää.

 

12.11.2016 / Heli Sahala, sosiaalijohtaja

Toimeentulotuki Kelalle, aikaa sosiaalityölle

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Tuen perusteet ovat jatkossa samat koko maassa. Vain asumiskustannuksissa kunta- ja alue-erot otetaan huomioon. Kelan maksama tuki sisältää mm. asumiskustannukset, terveydenhoitomenot, päivähoitomenot ja muut tavanomaisimmat arjen kulut. Suuri osa asiakkaista tulee jatkossa saamaan tukensa Kelasta.

Tuen sisältö ja määrä eivät muutu. Päätös tulee edelleen saada 7 arkipäivän kuluessa. Kelassa painottuu sähköinen asiointi. Henkilökohtainen asiointi on toki mahdollista ja myös paperihakemukset käytössä. Kela aloitti tiedottamisen muutoksesta jo kesällä.

Kunnat vastaavat jatkossa täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Kela ohjaa osan asiakkaista sosiaalityön tarpeen arviointiin. Ohjattavia asiakkaita ovat esim. yli 3 kuukautta tukea saaneet alle 25-vuotiaat sekä henkilöt, joiden perusosaa alennetaan. Muutoinkin katsotaan asiakkaan mahdollinen sosi-aalityön tarve.

Muutos antaa lopultakin mahdollisuuden kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen aikuissosiaalityön kei-noilla. Tarve on ollut tiedossa, mutta panostus on ollut pakko laittaa toimeentulotuen lakisääteiseen kä-sittelyyn. Elämän- ja taloudenhallinnan vaikeudet, pitkä työttömyys, koulutuksen puute ja lisäkoulutuksen tarve, perhetilanteet, päihde- ja mielenterveysongelmat ovat arjen asioita, jotka tuovat sosiaalityöhön asiakkaita. Asunnottomuuden ehkäisyyn panostetaan jo nyt yhdessä Kotkan Asuntojen ja Sotek-säätiön kanssa. Tätäkin työtä voimme tehostaa.

Vuodenvaihteen muutos on suuri ja monta asiaa vielä auki. Kotkassa etuuskäsittelijät poistuvat alkuvuo-den aikana. Kela on palkannut uusia työntekijöitä, joita koulutetaan. Ohjeistot niin Kelassa kuin kunnis-sakin ovat vielä työn alla. Osa lakimuutoksista on vielä eduskunnassa.

Tammikuuta koskevat hakemukset voi tehdä Kelaan 12.12.2016 alkaen. Kotkassa on tehty päätöksiä, jotka ulottuvat enintään maaliskuun loppuun. Näin pyritään välttämään ruuhka Kelassa vuoden alussa. Asiakkailta toivomme tarkkuutta päätösten ja niiden mukana tulevien ohjeiden kanssa, jotta asiointi sujuu. Kannattaa lukea muukin sisältö kuin maksettavan avustuksen euromäärä.

Kunnat ja Kela tekevät tiivistä yhteistyötä ja molemmissa panostetaan asiakkaiden neuvontaan ja oh-jaamiseen. Jännitystä vuodenvaihde takaa vielä kaikille!

 

11.6.2016 / Heli Sahala, sosiaalijohtaja

Työllistämisen mutkaiset polut

Suomessa oli huhtikuussa työttömiä työnhakijoita 340 900. Kotkassa heitä oli 4 867 ja yli vuoden työttömänä olleita 1 853. Kuuluisalla Kelan listalla on Kotkassa 1 505 henkilöä. Avoimia työpaikkoja oli 239.

Valtio maksaa työnantajille palkkatukea nuorten, vajaakuntoisten, pitkäaikaistyöttömien ja tietyin ehdoin yli puoli vuotta työttömänä olleiden palkkaamiseen. Eri asiakasryhmille tuki on erilainen. Viime vuosina tukirahat ovat myös tilapäisesti loppuneet. Määrärahaa on vähennetty, vaikka työttömyys on lisääntynyt!

Kaupungin työllistämismahdollisuuksia YT-neuvottelujen kierre on vähentänyt ja vähentää edelleen. Vaikeaa on kuitenkin ymmärtää, että neuvottelujen aikana ei edes nuoria ole voitu ottaa työkokeiluun.

Valopilkku on uusi yritysten kuntalisä pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseen. Tähän mennessä sitä on Kotkassa saanut kahdeksan yritystä yhdeksälle työntekijälle.
Yhdistysten kuntalisä on vähentynyt, koska parin vuoden kokeilukausi on taannut jopa 100 %:n palkkatuen. Tämä poikkeussäännös päättyy 2016 lopussa. Jos jatkoa ei tule, uhkaa tukityöllistämisen väheneminen.

Monelle työttömälle ensimmäinen askel työhön on kuntouttava työtoiminta. Palvelua tuottavat monet kolmannen sektorin toimijat. Nuorille ja aikuisille on työpajoja. Seuraava askel olisi palkkatuettu työ tai hakeutuminen koulutukseen. Usein polku avoimille työmarkkinoille käy liian monen vaiheen kautta.

Vähennystä työttömyyteen ei näy ja pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kasvavan voimakkaasti. Missä ovat uudet ajatukset työttömien kohtaamiseen ja järkevät polut työhön? TEM käynnistää kuntakokeilua, jolla haetaan malleja pohjaksi maakunnallisen toiminnan aloittamiseen - ilman lisärahaa.

TE-toimistokin on kohtuuttomien vaateiden edessä. Henkilöstöä on vähennetty, asiakkaiden määrä kasvaa, palvelut eivät yksinkertaistu ja ne pitäisi hoitaa sähköisesti. Kaikki työnhakijat eivät kokemuksemme mukaan osaa käyttää sähköisiä palveluja, eivätkä tehdä työhakemusta ja ansioluetteloa. Potentiaalisia väliinputoajia?

Työtön ei ole sitä omasta halustaan eikä kunnilla ole mitään mahdollisuuksia hoitaa nykyisen laajuista työttömyyttä. Voimme tukea työttömien osallisuutta ja aktiivisuutta sekä tarjota edes osalle
työllistymistä tukevaa toimintaa.

 

23.5.2015 / Heli Sahala, sosiaalijohtaja

Sosiaalihuollon suruja ja iloja

Mitä sosiaalihuolto on? Huono-osaisten ja vaikeuksissa olevien kansalaisten kohtaamista ja rahan jakamista epämääräisin perustein lähinnä väärille henkilöille? Narutettavien kukkahattutätien puuhastelua?

Sosiaalipalvelut ovat tarvittaessa kaikille kuntalaisille tukea arjesta selviytymiseen. Palvelut organisoidaan kunnissa eri tavoin, joten Kotkassakin sosiaalipalveluja toteutetaan sosiaalihuollon lisäksi hyvinvointineuvolassa ja vanhuspalveluissa.

Sosiaalihuollon vastuualueella kohtaamme työttömiä, rahattomia, päihdeongelmaisia, kriisin kokeneita, vammaisia, lapsiperheitä... Tavallisia kotkalaisia. Pelkkää ongelmaa työ ei onneksi ole ja ammattilaisia vielä löytyy sosiaalityöntekijöiksi ja -ohjaajiksi. Kilpaa ammattilaisista kyllä saamme jo käydä.

Suruksi sosiaalihuollossa kirjataan kasvavat asiakasmäärät. Onneksi ns. ikuisuusasiakkaiden osuus on todella pieni. Moni selviää erilaisten palvelujen avulla takaisin jaloilleen ja elämä normalisoituu.

Toimeentulotuen saajien määrä on kasvussa edelleen mutta menot eivät. Yllättävän moni on lyhytaikainen asiakas. Vielä jaksavat kaupunkilegendat autoista ja ulkomaanmatkoista meitä hymyilyttää - ei niitä toimeentulotuella makseta!

Työttömyys on itsessään jo monelle yllätys eikä vain toimeentulon kannalta. Työyhteisö katoaa ja tilanteeseen voi liittyä kriisejä kotona, mielenterveyden horjumista, ongelmia huolehtia lapsista tai kasvavaa päihteiden käyttöä. Vyyhdin selvittely vaatii yhteistyötä ja onneksi toimijoita on. Polku takaisin työelämään on toisille mutkainen ja onnekkaimpien kohdalla nopea koulutuksen tai esimerkiksi kuntouttavan työn ja palkkatuen kautta ”oikeaan työhön”.

Lastensuojelu on Kotkassa perinteisesti ollut haastavaa ja asiakasmäärät turhan suuria. Ongelmat eivät katoa, ne muuttuvat ja niihin on löydettävä uusia keinoja. Lasten sijoitusten määrä on nyt laskussa, mutta tiedämme tässä toistuvan aaltoliikkeen.

Huolta aiheuttaa erityisesti nuorten tilanne. Ongelmiin on tartuttava heti, jotta lastensuojelua ei tarvittaisi. Ehkäisevien palvelujen tulee toimia ja sinne on saatu myös resursseja. Ilo työntekijöille on, kun lapsi voi palata kotiinsa tai nuori pääsee kiinni opintoihin ja itsenäistymään. Surullista on seurata vuosia kestäviä taisteluja lasten tapaamisista ja asumisesta.

Vammaisten palveluissa on tapahtunut paljon parannuksia ja itsenäinen asuminen on pääsääntö. Kotona selviytymistä tuetaan monilla palveluilla. Tässä jos jossain tarvitaan yksilöllisiä ratkaisuja, joskus kalliitakin. Nuoria vammaisia opiskelee ammattiin ja myös yliopistossa, joten paljon on maailma muuttunut - parempaan.

Kehitysvammalaitokset ovat lakkaamassa ja asuminen lähestyy ns. tavallista asumista. Myös kehitysvammaisilla avun ja tuen tarve on hyvin yksilöllistä ja itsenäistyminen voi viedä vuosia. Oma koti, oma lupa ja vapaa-ajan aktiviteetit ovat onnea heille kuten meillekin.

Ammattilainen kokee iloa ja surua asiakkaansa rinnalla - asiakas on ainutkertainen, ei numero tilastossa. Meille ilo on hyvinvoiva asiakas, joka pärjää paremmin arjessaan!

 

Valitse blogi

Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja
Esa Sirviö

Henry Lindelöf
Kaupunginjohtaja
(jäi eläkkeelle 1.5.2018)
Henry Lindelöf

Nina Brask
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

Terhi Lindholm
Kehitysjohtaja

Liisa Rosqvist
Vanhustenhuollon johtaja

Antti Mattila
Liikuntajohtaja

Hannele Pajanen
Perhepalvelujohtaja

Markku Hannonen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Leena Ruotsalainen
Nuorisotoimenjohtaja

Heli Sahala
Sosiaalijohtaja

Juha Henriksson
Opetustoimenjohtaja
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Pirjo Puolakka
Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka

Pia Ruuskanen
Kotihoidon johtaja
Pia Ruuskanen

Kati Homanen
Terveysjohtaja
Blogikuva, Kati Homanen

 

Minna Uusitalo
Henkilöstöjohtaja
Minna Uusitalo

Raili Liukkonen
Varhaiskasvatusjohtaja
Raili Liukkonen

Marianna Ruonala
Kansliapäällikkö
Marianna Ruonala