Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Tee koeluonteisesta toiminnasta ilmoitus Kotkan ympäristönsuojelun palveluyksikölle. Ilmoitus tehdään sille taholle, joka käsittelisi sitä koskevan ympäristölupahakemuksen.

Ole ennen ilmoituksen tekemistä yhteydessä ympäristönsuojelun palveluyksikköön sen selvittämiseksi, voiko toimintaa harjoittaa ilmoituksen perusteella vai onko toimintaan mahdollisesti haettava ympäristölupa ja kuuluuko toiminta kunnan vai valtion toimivaltaan.

Toimi näin

Ota etukäteen yhteyttä Kotkan ympäristönsuojelun palveluyksikköön, jotta selviää, voiko toimintaa harjoittaa ilmoituksen perusteella vai onko siihen haettava ympäristölupa, sekä kuuluuko toiminta kunnan vai valtion toimivaltaan.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat