Vesiosuuskunta-avustukset

Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueen ulkopuolella voi päästä osalliseksi vesihuoltopalveluista tekemällä yhteistyötä naapuruston kanssa.
Kunnat tukevat haja-asutusaslueiden vesihuoltohankkeita Kymen Vesi Oy:n kautta.

Toimi näin

Voit saada tietoa kunnan alueella toimivista vesiosuuskunnista kunnalta.