Yksityiset päiväkodit

Yksityinen päiväkotihoito

Yksityiseen päiväkotiin haetaan palvelusetelillä. Päiväkotien nimiä klikkaamalla pääset yksityisten päiväkotien yhteystietoihin sekä kotisivuille.

Varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä päiväkodista haetaan ensisijaisesti sähköisesti.

Kotkassa:

Perhe tekee yksityisen päiväkodin kanssa lapsen varhaiskasvatuksen palvelusopimuksen. Siinä sovitaan varhaiskasvatuksen toimintamuodosta ja hoitoajasta tarjolla olevien vaihtoehtojen mukaisesti. Perhe toimittaa kaupungille tulotiedot, joiden perusteella määritellään kunnallisen varhaiskasvatuksen maksua vastaava omavastuuosuus. Perheelle lähetetään päätös palvelusetelin suuruudesta. Yksityinen päiväkoti perii asiakasmaksuna hoitopaikan kokonaishinnan ja asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin välisen erotuksen. Jokaiselle lapselle laaditaan yksityisessä päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen ja huoltajan kanssa.

Toimi näin

Varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä päiväkodista tai yksityisestä perhepäivähoidosta ja palveluseteliä haetaan tavallisella varhaiskasvatushakemuksella tai sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Hakemuksen käsittelee ja palvelusetelin myöntämisestä päättää varhaiskasvatusalueen esimies. Perhe tekee yksityisen päiväkodin tai hoitajan kanssa lapsen varhaiskasvatuksesta palvelusopimuksen, jossa sovitaan varhaiskasvatuksen hoitomuodosta ja hoitoajasta tarjolla olevien vaihtoehtojen mukaisesti.

Perhe toimittaa kaupungille tulotiedot, joiden perusteella määritellään kunnallisen varhaiskasvatuksen maksua vastaava omavastuuosuus. Perheelle lähetetään päätös palvelusetelin suuruudesta. Yksityinen päiväkoti tai hoitaja perii asiakasmaksuna hoitopaikan kokonaishinnan ja asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin välisen erotuksen.

Palveluseteliä koskeva hakemus jätetään viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen ajankohtaa tai kahta viikkoa ennen, mikäli vahaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä. Palveluseteli voidaan myöntää vain lapsesta, joka on oikeutettu lasten varhaiskasvatuksesta annetun lain 12 §:n mukaiseen varhaiskasvatukseen.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve ei kuitenkaan johdu vanhempien/huoltajien työstä tai opiskelusta, myönnetään palveluseteli korkeintaan 10 kokopäiväistä hoitopäivää vastaavalle ajalle. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden pituiselle ajanjaksolle. Hoidon jatkuessa ovat muutokset palvelusetelin suuruudessa mahdollisia vain jos muutoksen kesto ylittää 2 kuukautta. Mikäli lapsen tilapäinen poissaolo kestää yli 2 kuukautta, katkeaa palvelusetelin maksaminen.

Asiointikanavat