Yksityinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Yksityinen perhepäivähoito on perhepäivähoitajan omassa kodissa toteutuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoidossa lapsiryhmän koko on enintään neljä lasta. Ryhmäkoko antaa perhepäivähoitajalle hyvän mahdollisuuden lapsen yksilölliseen huomioimiseen ja tiiviseen yhteistyöhön huoltajien kanssa. Perhepäivähoidon toiminnassa korostuvat päivittäin leikki, ulkoilu ja liikkuminen perhepäivähoitokodissa sekä lähiympäristössä.

Palvelusetelillä tuotettua perhepäivähoitopaikkaa voi hakea niiltä perhepäivähoitajilta, jotka kunta on hyväksynyt yksityisiksi palvelusetelituottajiksi varhaiskasvatukseen. Perhepäivähoitopaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti.

Yksityisen hoidon tukea voidaan maksaa lapsen huoltajien valitsemalle yksityiselle hoitajalle, jonka perhepäivähoitotoiminta täyttää tietyt vaatimukset. Tuki muodostuu hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä. Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelasta.

Perhe tekee yksityisen perhepäivähoitajan kanssa lapsen varhaiskasvatuksen palvelusopimuksen. Siinä sovitaan varhaiskasvatuksen toimintamuodosta ja hoitoajasta tarjolla olevien vaihtoehtojen mukaisesti. Perhe toimittaa kaupungille tulotiedot, joiden perusteella määritellään kunnallisen varhaiskasvatuksen maksua vastaava omavastuuosuus. Perheelle lähetetään päätös palvelusetelin suuruudesta. Yksityinen perhepäivähoitaja perii asiakasmaksuna hoitopaikan kokonaishinnan ja asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin välisen erotuksen. Jokaiselle lapselle laaditaan yksityisessä perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen ja huoltajan kanssa.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta ja palveluseteliä sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Hakemuksen käsittelee ja palvelusetelin myöntämisestä päättää varhaiskasvatusalueen esimies. Perhe tekee yksityisen perhepäivähoitajan kanssa lapsen varhaiskasvatuksesta palvelusopimuksen, jossa sovitaan varhaiskasvatuksen muodosta ja hoitoajasta tarjolla olevien vaihtoehtojen mukaisesti. Perhe toimittaa kaupungille tulotiedot, joiden perusteella määritellään kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua vastaava omavastuuosuus. Perheelle lähetetään päätös palvelusetelin suuruudesta. Yksityinen perhepäivähoitaja perii asiakasmaksuna hoitopaikan kokonaishinnan ja asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin välisen erotuksen. Palveluseteliä koskeva hakemus jätetään viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen ajankohtaa tai kahta viikkoa ennen, mikäli hoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä. Palveluseteli voidaan myöntää vain lapsesta, joka on oikeutettu lasten varhaiskasvatuksesta annetun lain 12 §:n mukaiseen varhaiskasvatukseen. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve ei kuitenkaan johdu vanhempien/huoltajien työstä tai opiskelusta, myönnetään palveluseteli korkeintaan 10 kokopäiväistä hoitopäivää vastaavalle ajalle. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden pituiselle ajanjaksolle. Hoidon jatkuessa ovat muutokset palvelusetelin suuruudessa mahdollisia vain jos muutoksen kesto ylittää 2 kuukautta. Mikäli lapsen tilapäinen poissaolo kestää yli 2 kuukautta, katkeaa palvelusetelin maksaminen.

Asiointikanavat