Kunnalliset päiväkodit

Varhaiskasvatus on koko- ja osa-aikaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa alle kouluikäisille lapsille. Päiväkodit ovat avoinna klo 6.30–17 ja tarvittaessa erillisen sopimuksen mukaan klo 6–18.

Vuorohoidolla tarkoitetaan hoidon tarvetta, jota perheillä on arkisin ennen kello kuutta tai kello 18:n jälkeen, öisin tai viikonloppuisin. Kotkan kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä oleva lapsi voi käyttää vuorohoitoyksikköä varahoitopaikkana vuorohoidon tarpeen ollessa satunnaista.

Varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista haetaan ensisijaisesti sähköisesti.

TUTUSTU ASIOI VERKOSSA -SIVUUN

Päiväkotien nimiä klikkaamalla pääsee kunnallisten päiväkotien yhteystietoihin sekä Peda.net-sivuille.

 

Vuoropäiväkodit

Kaupunki on jaettu kolmeen varhaiskasvatusalueeseen: Kotkansaari, Länsi-Kotka ja Karhula. Päiväkodit tarjoavat koko- ja osa-aikaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille. Varhaiskasvatusta järjestetään tarvittaessa myös esiopetuksen lapsille. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen ja huoltajan kanssa.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat