Kunnalliset päiväkodit

Kunnallinen päiväkotihoito

Varhaiskasvatus on koko- ja osa-aikaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa alle kouluikäisille lapsille. Päiväkodit ovat avoinna klo 6.30–17 ja tarvittaessa erillisen sopimuksen mukaan klo 6–18.

Vuorohoidolla tarkoitetaan hoidon tarvetta, jota perheillä on arkisin ennen kello kuutta tai kello 18:n jälkeen, öisin tai viikonloppuisin. Kotkan kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä oleva lapsi voi käyttää vuorohoitoyksikköä varahoitopaikkana vuorohoidon tarpeen ollessa satunnaista.

Varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista haetaan ensisijaisesti sähköisesti.

Kaupunki on jaettu kolmeen varhaiskasvatusalueeseen: Kotkansaari, Länsi-Kotka ja Karhula. Päiväkodit tarjoavat koko- ja osa-aikaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille. Varhaiskasvatusta järjestetään tarvittaessa myös esiopetuksen lapsille. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen ja huoltajan kanssa.

Toimi näin

Tee sähköinen varhaiskasvatushakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Jos varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa äkillisen työnsaannin tai koulutuksen aloittamisen takia, hae varhaiskasvatuspaikkaa viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Voit täyttää hakemuksen myös kaupungin asiointipisteessä. Tee erillinen hakemus jokaisesta varhaiskasvatukseen hakevasta lapsesta. Hakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä eteenpäin.

Jos lapsellasi on jo kunnallinen varhaiskasvatuspaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen varhaiskasvatusyksikköön, uutta varhaiskasvatushakemusta ei tarvitse täyttää. Tässä tapauksessa ota yhteys varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Toimita tuloselvitykset varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Mikäli et toimita asianmukaisia tuloselvityksiä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperusteinen laskutus. Arvioi laskutusta varten lapsesi hoitopäivien yhteenlaskettu tuntimäärä kuukaudessa.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat