Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan omassa kodissa toteutuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoidossa lapsiryhmän koko on enintään neljä lasta. Ryhmäkoko antaa perhepäivähoitajalle hyvän mahdollisuuden lapsen yksilölliseen huomioimiseen ja tiiviseen yhteistyöhön huoltajien kanssa.

Perhepäivähoidon toiminnassa korostuvat päivittäin leikki, ulkoilu ja liikkuminen perhepäivähoitokodissa sekä lähiympäristössä.

Perhepäivähoitopaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti.

Perhepäivähoidon Peda.net-sivut

Perhepäivähoidossa tarjotaan koko- ja osa-aikaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille. Perhepäivähoito on hoitajan kotona tapahtuvaa varhaiskasvatusta pienessä lapsiryhmässä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen ja huoltajan kanssa. Erityisistä syistä perhepäivähoitoa voidaan toteuttaa lapsen kotona esim. silloin, kun erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen hoitoa ei voida järjestää muulla tavoin.

Toimi näin

Tee sähköinen varhaiskasvatushakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Jos varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa äkillisen työnsaannin tai koulutuksen aloittamisen takia, hae varhaiskasvatuspaikkaa viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Voit täyttää hakemuksen myös kaupungin asiointipisteessä. Hakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä eteenpäin. Tee erillinen hakemus jokaisesta varhaiskasvatukseen hakevasta lapsesta.

Jos lapsellasi on jo kunnallinen varhaiskasvatuspaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen varhaiskasvatusyksikköön, uutta varhaiskasvatushakemusta ei tarvitse täyttää. Tässä tapauksessa ota yhteys varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Asiointikanavat