Päiväkodit ja perhepäivähoito

Varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Lisäksi Kotkassa on avointa varhaiskasvatustoimintaa eri puolilla kaupunkia. Varhaiskasvatusta ohjaa Kotkan varhaiskasvatussuunnitelma.

Kotka on myös mukana opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttomassa varhaiskasvatuskokeilussa. Maksuttomuus toteutuu 20 tuntina viikossa.

Päiväkodeissa toteutuva ryhmämuotoinen varhaiskasvatus on yleisin toimintamuoto. Ryhmiä muodostetaan esimerkiksi lasten iän perusteella. Päiväkodeissa työskentelee päiväkodin johtajia, varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, päiväkotiavustajia sekä veo, S2-opettaja ja kuraattori sekä kehittämistoiminnan koordinaattoreita. Kotkassa on myös pidennettyä ja ympärivuorokautista varhaiskasvatusta eli vuorohoitoa.

Siirry kunnallisten päiväkotien sivulle
Siirry yksityisten päiväkotien sivulle

Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan omassa kodissa toteutuvaa varhaiskasvatusta. Hoitajalla on ryhmässään enintään neljä lasta. Perhepäivähoidosta vastaa perhepäivähoidon ohjaaja.

Siirry kunnallisen perhepäivähoidon sivulle
Siirry yksityisen perhepäivähoidon sivulle

Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden hankkimiseen perhe voi saada kunnalta palvelusetelin.

Tutustu palvelusetelin kuvaukseen

Lisäksi Kotkassa on avointa varhaiskasvatusta, joka kokoaa yhteen pikkulapsiperheet. Toiminnassa toteutetaan avoimia päiviä sekä kerhoja.

Tutustu avoimen varhaiskasvatuksen sivuihin


TUTUSTU ASIOI VERKOSSA -SIVUUN