Asiakasmaksut, palvelutakuu ja tuet

AsiakasmaksutKuvassa euroja ja leppäkerttuja

Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausittain varhaiskasvatuksen asiakasmaksu, jonka suuruus määräytyy perheen koon, tulojen ja sovitun varhaiskasvatusajan (h/kk) mukaan. Tarkemmat tiedot asiakasmaksusta alla olevista tiedotteista.

Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa maksu on ensimmäisen lapsen osalta enintään 289 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään 50 % nuoremman maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta peritään 20 % nuorimman maksusta.

Maksu määräytyy siten, että tulorajan ylittävästä kuukausitulosta lasketaan alla olevan taulukon mukainen prosenttiosuus. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.


Kokoaikaisen varhais-kasvatuksen maksu
  Aika varhaiskasvatuksessa
Perheen koko hlöä Tuloraja €/kk Maksu% tulorajan ylittävältä osalta  h/kk Maksu% enimmäismaksusta
2 2102 10,70 yli 151 100 %
3 2713 10,70 101-150 85 %
4 3080 10,70 81-100 70 %
5 3447 10,70 0-80 50%
6 3813 10,70

 

Kotka on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttomassa varhaiskasvatuskokeilussa. Maksuttomuus toteutuu 20 tuntina viikossa. Tämän yli menevältä ajalta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Esiopetus on perheille maksutonta. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa on käytössä kiinteä kausimaksu.

Asiakasmaksuihin voi hakea alennusta tai vapautusta erillisellä maksunalennuskaavakkeella.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Kotkassa 1.8.2018 alkaen
Client fees in early childhood education in Kotka from 1 August 2018
СБОРЫ ЗА РАННЕЕ ВОСПИТАНИЕ В КОТКЕ С 01.08.2018  
Tiedote maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilusta Kotkassa vuonna 2014 syntyneille lapsille

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Kotkassa 1.8.2020 alkaen   
Client fees in early childhood education in Kotka from 1 August 2020   
ПЛАТЫ ЗА РАННЕЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В КОТКЕ С 01.08.2020   
Tiedote maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilusta Kotkassa vuonna 2015 syntyneille lapsille

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukeen on oikeus silloin, kun alle 3-vuotias lapsi ei käytä kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa tai palveluseteliä. Kotihoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä. Tuen saamiseen ja sen suuruuteen vaikuttavat lapsen iän lisäksi sisarusten lukumäärä. Lisäosan saamiseen vaikuttavat perheen tulot. Kotihoidon tukea haetaan Kelasta.


tutustu ASIOI VERKOSSA -sivuun