Asiakasmaksut, palvelutakuu ja tuet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausittain varhaiskasvatuksen asiakasmaksu, jonka suuruus määräytyy perheen koon, tulojen ja sovitun varhaiskasvatusajan (h/kk) mukaan. Tarkemmat tiedot asiakasmaksusta alla olevista tiedotteista.

Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa maksu on ensimmäisen lapsen osalta enintään 289 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään 50 % nuoremman maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta peritään 20 % nuorimman maksusta.

Maksu määräytyy siten, että tulorajan ylittävästä kuukausitulosta lasketaan alla olevan taulukon mukainen prosenttiosuus. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.


Kokoaikaisen varhais-kasvatuksen maksu
  Aika varhaiskasvatuksessa
Perheen koko hlöä Tuloraja €/kk Maksu% tulorajan ylittävältä osalta  h/kk Maksu% enimmäismaksusta
2 2102 10,70 yli 151 100 %
3 2713 10,70 101-150 85 %
4 3080 10,70 81-100 70 %
5 3447 10,70 0-80 50%
6 3813 10,70

 

  • Kotka on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttomassa varhaiskasvatuskokeilussa. Maksuttomuus toteutuu 20 tuntina viikossa. Tämän yli menevältä ajalta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.
  • Esiopetus on perheille maksutonta. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.
  • Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa on käytössä kiinteä kausimaksu.
  • Asiakasmaksuihin voi hakea alennusta tai vapautusta erillisellä maksunalennuskaavakkeella
  • VARHAISKASVATUKSEN MAKSUVAPAUTUS-/ALENNUSLOMAKE

Lisätietoa asiakasmaksuista

1.8.2018 alkaen

1.8.2020 alkaen

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukeen on oikeus silloin, kun alle 3-vuotias lapsi ei käytä kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa tai palveluseteliä. Kotihoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä. Tuen saamiseen ja sen suuruuteen vaikuttavat lapsen iän lisäksi sisarusten lukumäärä. Lisäosan saamiseen vaikuttavat perheen tulot. Kotihoidon tukea haetaan Kelasta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskujen eräpäiväsiirrot/perintäasiat

  • Sarastia Oy
    P. 020 639 9400

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kotkan varhaiskasvatuksen asiakasmaksupalvelusta saat tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Aukioloajat

Maanantai: 09:00 - 12:00

Maanantai: 13:00 - 15:00

Tiistai: 09:00 - 12:00

Tiistai: 13:00 - 15:00

Keskiviikko: 09:00 - 12:00

Keskiviikko: 13:00 - 15:00

Torstai: 09:00 - 12:00

Torstai: 13:00 - 15:00

Perjantai: 09:00 - 12:00

Perjantai: 13:00 - 15:00

Kunnallinen päiväkotihoito

Toimi näin

Tee sähköinen varhaiskasvatushakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Jos varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa äkillisen työnsaannin tai koulutuksen aloittamisen takia, hae varhaiskasvatuspaikkaa viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Voit täyttää hakemuksen myös kaupungin asiointipisteessä. Tee erillinen hakemus jokaisesta varhaiskasvatukseen hakevasta lapsesta. Hakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä eteenpäin.

Jos lapsellasi on jo kunnallinen varhaiskasvatuspaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen varhaiskasvatusyksikköön, uutta varhaiskasvatushakemusta ei tarvitse täyttää. Tässä tapauksessa ota yhteys varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Toimita tuloselvitykset varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Mikäli et toimita asianmukaisia tuloselvityksiä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperusteinen laskutus. Arvioi laskutusta varten lapsesi hoitopäivien yhteenlaskettu tuntimäärä kuukaudessa.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat